Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 21 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 21 из 194
3
Задайте необходимата настройка на парата (вижте глава
“Подготовка за употреба”, раздел “Избор на настройката на
температурата и парата”).
Забележка: Ютията започва да дава пара веднага след достигането
на зададената температура.
Гладене с допълнителна пара
1
За допълнителна пара по време на гладенето, натиснете и
задръжте бутона за парен удар.
Гладене с йонизирана пара DeepSteam (само за определени
модели)
Когато използвате функцията гладене с йонизирана пара DeepSteam,
парата е по-фина в сравнение с обикновеното гладене с пара. Фината
пара прониква по-дълбоко, особено в по-дебелите тъкани. Това
спомага за по-лесно премахване на упоритите гънки.
1
Уверете се, че има вода в резервоара.
2
Задайте необходимата температура на гладене (вижте глава
“Подготовка за употреба”, раздел “Избор на настройката на
температурата и парата”).
3
Задайте необходимата настройка на парата (вижте глава
“Подготовка за употреба”, раздел “Избор на настройката на
температурата и парата”).
4
Натиснете бутона за йонизирана пара веднъж, за да включите
функцията за йонизирана пара.
БЪЛГАРСКИ
23
Образец