Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 22 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 22 из 194
,
Светва синият индикатор за йонизирана пара DeepSteam и се
чува жужащ звук.
,
Ютията сега дава йонизирана пара DeepSteam, с което ви помага
да премахвате и най-упоритите гънки.
5
Натиснете бутона за йонизирана пара още веднъж, за да
изключите функцията за йонизирана пара.
Забележка: Йонизираната пара е ефикасна само при използване в
съчетание с настройка за пара и температура между
2
и MAX.
Забележка: Не използвайте йонизирана пара DeepSteam, когато
гладите без пара и/или с ниска настройка за температура. Все пак,
гладенето с ниска температура без пара и с включена йонизирана
пара няма да повреди ютията.
Забележка: Количеството йонизирана пара DeepSteam може да се
изменя в зависимост от температурата на гладене.
Характеристики
Функция за пръскане
Можете да използвате функцията за пръскане при всякаква
температура за навлажняване на гладеното изделие. Това спомага за
премахване на упоритите гънки.
1
Уверете се, че има вода в резервоара.
2
Натиснете няколко пъти бутона за пръскане, за да навлажните
гладения артикул.
Функция за допълнителна пара
Усилването на парата от гладещата повърхност с връх за пара помага
за отстраняване на упорити гънки. То подобрява разпръскването на
парата към всички части на дрехата.
Функцията за парен удар може да се използва само при температурни
настройки между
3
и MAX.
1
Натиснете и отпуснете бутона за допълнителна пара.
Вертикален парен удар
1
Можете да използвате функцията за усилване на парата и когато
държите ютията във вертикално положение.
Това помага за премахване на гънки от окачени дрехи, пердета и т. н.
Никога не насочвайте парата към хора.
БЪЛГАРСКИ
24
Образец