Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 23 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 23 из 194
Спиране на прокапването
Тази ютия има функция за спиране на капенето: ютията автоматично
спира да подава пара, когато температурата е твърде ниска, за да
предотврати капенето на вода от гладещата плоча. Когато това стане,
вероятно ще чуете звук.
Функция за автоматично изключване (само за определени
модели)
Функцията за автоматично изключване автоматично изключва ютията,
ако не е местена известно време.
,
Червеният индикатор за автоматично изключване започва да
мига, за да покаже, че ютията е изключена чрез функцията за
автоматично изключване.
За да дадете възможност на ютията да се нагрее отново:
1
Вдигнете ютията или леко я помръднете.
,
Червеният индикатор за автоматично изключване изгасва.
,
Ако температурата на гладещата повърхност е спаднала под
зададената температура на гладене, светва кехлибареният
температурен индикатор.
2
Ако след помръдване на ютията светне кехлибареният
индикатор, изчакайте го да загасне, преди да започнете да
гладите.
Забележка: Ако кехлибареният температурен индикатор не светне,
след като помръднете ютията, гладещата повърхност все още е с
необходимата температура и ютията е готова за работа.
Почистване и поддръжка
Почистване
1
Поставете регулатора на парата в положение 0, извадете
щепсела от контакта и оставете ютията да изстине.
2
Избършете люспиците накип и други замърсявания от гладещата
плоча с мокра кърпа и неабразивен (течен) почистващ препарат.
За да запазите гладещата плоча гладка, избягвайте груб допир до
метални предмети. Никога не използвайте тел, оцет или други
химикали за почистване на гладещата плоча.
3
Почиствайте горната част на ютията с влажна кърпа.
4
Изплаквайте редовно с вода водния резервоар. Изпразвайте
резервоара след промиването му.
Двойна активна система за почистване на накип
-
Противонакипната пластина предпазва отворите за пара от
запушване с варовикови отлагания. Тази пластина действа
постоянно и няма нужда от подмяна.
-
Функцията за почистване на накип премахва частиците накип от
ютията.
БЪЛГАРСКИ
25
Образец