Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 24 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 24 из 194
Използване на функцията Calc-Clean
Използвайте функцията Calc-Clean веднъж на всеки две седмици. Ако
водата във вашия район е много твърда (т. е. по време на гладене от
гладещата плоча падат люспици), използвайте функцията Calc-Clean
по-често.
1
Проверете дали уредът е изключен от контакта.
2
Нагласете регулатора на парата в положение 0.
3
Напълнете резервоара за вода до ниво MAX.
Не наливайте оцет или други антикалциращи препарати в
резервоара за вода.
4
Нагласете температурния регулатор на MAX.
5
Включете щепсела в заземен контакт.
6
Извадете щепсела на ютията от контакта, когато температурният
индикатор изгасне.
7
Дръжте ютията над мивката, натиснете и задръжте бутона на
функцията за почистване на накип (Calc-Clean) и леко разклатете
ютията напред-назад.
,
От гладещата плоча излиза пара и вряща вода. Замърсяванията и
накипът (ако има такъв) се промиват навън.
8
Освободете бутона на функцията за почистване на накип, когато
водата в резервоара свърши.
9
Повторете процеса на почистване на накип, ако в ютията все
още има много замърсявания.
След процеса на почистване на накип
1
Включете отново ютията в контакта и я оставете да се загрее, за
да изсъхне гладещата плоча.
2
Изключете ютията от контакта, когато достигне зададената
температура на гладене.
3
Раздвижете леко ютията по старо парче плат, за да отстраните
евентуални петна от водата, образувани върху гладещата плоча.
4
Оставете ютията да изстине, преди да я приберете.
Съхранение
1
Поставете регулатора на парата в положение 0 и изключете
ютията от контакта.
2
Изпразнете водния резервоар.
3
Оставете ютията да изстине на безопасно място.
БЪЛГАРСКИ
26
Образец