Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 25 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 25 из 194
4
Навийте захранващия кабел около приспособлението за целта и
го закрепете с щипката за кабел.
5
Съхранявайте ютията поставена върху петата й на сухо и
безопасно място.
Термоустойчив предпазен капак (само за определени
модели)
Можете да оставяте ютията върху термоустойчивия предпазен капак
веднага след гладенето. Не е нужно първо да изчаквате ютията да
изстине.
Не използвайте термоустойчивия предпазен капак по време на
гладене.
1
Навийте захранващия кабел около приспособлението за целта и
го закрепете с щипката за кабел.
2
Сложете ютията върху термоустойчивия предпазен капак.
Опазване на околната среда
-
След края на срока на експлоатация на уреда не го изхвърляйте
заедно с нормалните битови отпадъци, а го предайте в официален
пункт за събиране, където да бъде рециклиран. По този начин вие
помагате за опазването на околната среда.
БЪЛГАРСКИ
27
Образец