Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 26 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 26 из 194
Гаранция и сервиз
Ако се нуждаете от информация или имате проблем, посетете уеб
сайта на Philips на адрес
www.philips.com
или се обърнете към
Центъра за обслужване на клиенти на Philips във вашата страна
(телефонният му номер ще намерите в международната гаранционна
карта). Ако във вашата страна няма Център за обслужване на клиенти,
обърнете се към местния търговец на уреди на Philips.
Отстраняване на неизправности
Ако уредът изобщо не работи или не работи добре, проверете първо
в долния списък. Ако проблемът не е споменат в този списък, уредът
вероятно е дефектен. В такъв случай препоръчваме да го занесете
на вашия търговец на уреди на Philips или в упълномощен от Philips
сервиз.
Проблем
Вероятна причина
Решение
Ютията е
включена, но
гладещата плоча
е студена.
Има проблем в свързването.
Проверете кабела, щепсела и контакта.
Температурният регулатор
е поставен в положение
MIN.
Поставете температурната скала в
необходимото положение.
Ютията не
подава пара.
Няма достатъчно вода в
резервоара за вода.
Напълнете резервоара за вода (вижте
“Подготовка за употреба”, раздел “Пълнене на
резервоара за вода”).
Парният регулатор е
нагласен в положение 0.
Нагласете парния регулатор в положение
между 1 и 6 (вижте глава “Използване на
уреда”, част “Гладене с пара”).
Ютията не е достатъчно
гореща и/или е задействана
функцията за спиране на
капенето.
Изберете температура на гладене, която е
подходяща за парно гладене (от
2
до MAX).
Поставете ютията на пета и изчакайте да
изгасне температурният индикатор, преди да
започнете да гладите.
Ютията не
произвежда
парен удар.
Използвали сте функцията
за допълнителна пара
твърде често за много
кратък период от време.
Продължете гладенето в хоризонтално
положение и изчакайте малко, преди да
използвате отново функцията парен удар.
Ютията не е достатъчно
гореща.
Задайте температура за гладене, при която
може да се използва функцията за парен удар
(от
3
до MAX). Поставете ютията на
пета и изчакайте да изгасне температурният
индикатор, преди да използвате функцията за
парен удар.
БЪЛГАРСКИ
28
Образец