Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 27 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 27 из 194
Проблем
Вероятна причина
Решение
При гладене
върху плата има
капки вода.
Не сте затегнали добре
капачката на отвора за
пълнене.
Натиснете капачката така, че да чуете
щракване.
Във водния резервоар е
сложена някаква добавка.
Изплакнете резервоара за вода и не слагайте
никакви препарати в него.
Зададената температура е
твърде ниска за гладене с
пара.
Задайте температура
2
или по-висока.
Използвали сте функцията
за парен удар при
температурна настройка
под
3
.
Нагласете регулатора на температурата на
положение между
3
и MAX.
От гладещата
плоча капе вода,
след като ютията
е изстинала или е
прибрана.
Поставили сте ютията в
хоризонтално положение,
а в резервоара все още има
вода.
Изпразнете водния резервоар.
По време на
гладене от
гладещата плоча
падат люспици и
нечистотии.
Твърдата вода образува
люспици в гладещата плоча.
Използвайте един или няколко пъти функцията
за премахване на накип Calc-Clean (вижте глава
“Почистване и поддръжка”, раздел ‘Използване
на функцията Calc-Clean”).
Червеният
индикатор
мига (само за
определени
модели).
Функцията за автоматично
изключване е изключила
ютията (вижте глава
“Характеристики”, част
“Автоматично изключване”).
Помръднете леко ютията, за да деактивирате
функцията за автоматично изключване.
Червеният индикатор за автоматично
изключване загасва.
Ютията издава
жужащ звук.
Функцията за йонизирана
пара DeepSteam е включена.
Ако чувате жужащ звук при гладене без пара,
натиснете бутона за йонизирана пара, за да
изключите функцията за йонизирана пара.
Функцията за йонизирана пара няма ефект,
когато гладите без пара.
Жужащият звук
спира, въпреки
че функцията за
йонизирана пара
е включена.
Жужащият звук спира,
когато поставите ютията
на пета.
Жужащият звук се появява отново, веднага
щом продължите да гладите.
БЪЛГАРСКИ
29
Образец