Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 28 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 28 из 194
30
Úvod
Gratulujeme vám k zakoupení výrobku a vítáme vás ve společnosti Philips.
Abyste mohli plně využít podpory, kterou Philips poskytuje, zaregistrujte
svůj výrobek na adrese www.philips.com/welcome.
Všeobecný popis (Obr. 1)
1
Tryska rozprašovače
2
Plnicí otvor
3
Tlačítko rozprašovače
4
Regulátor páry
5
Tlačítko parního rázu
6
Tlačítko Ionic DeepSteam (pouze u modelů GC4880, GC4875,
GC4870)
7
Kontrolka Ionic DeepSteam (pouze u modelů GC4880, GC4875,
GC4870)
8
Volič teploty
9
Oranžová kontrolka teploty (všechny typy)/červená kontrolka
automatického vypnutí GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/ GC4870/
GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/ GC4850 only).
10 Síťová šňůra
11 Štítek s označením typu
12 Žehlicí plocha
13 Tlačítko Calc-Clean
Nezobrazeno: Tepluvzdorný ochranný kryt (pouze typ GC4880)
Nezobrazeno: plnicí nádobka
Důležit
é
Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto
uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití.
Nebezpečí
-
Žehličku nikdy neponořujte do vody.
Upozornění
-
Dříve než přístroj připojíte do sítě, zkontrolujte, zda
napětí uvedené na typovém štítku souhlasí s napětím
v místní elektrické síti.
-
Přístroj nepoužívejte, pokud je viditelně poškozena
zástrčka, síťový kabel nebo samotný přístroj, ani
pokud přístroj spadl na zem nebo z něj odkapává
voda.
-
Pokud je poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu
provést společnost Philips, autorizovaný servis
společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaní
pracovníci, aby se předešlo možnému nebezpečí.
ČEŠTINA
Образец