Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 32 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 32 из 194
Použití přístroje
Poznámka: Při prvním použití může ze žehličky unikat slabý kouř.Tento jev
však brzy přestane.
Žehlení bez páry
1
Nastavte regulátor páry do polohy 0 (= bez páry).
2
Nastavte požadovanou teplotu žehlení (viz kapitola „Příprava
k použití“, část „Nastavení teploty a páry“).
Žehlení s párou
1
Zkontrolujte, zda je v nádržce voda.
2
Nastavte požadovanou teplotu žehlení (viz kapitola „Příprava
k použití“, část „Nastavení teploty a páry“).
3
Vyberte odpovídající nastavení páry (viz kapitola „Příprava k použití“,
část „Nastavení teploty a páry“).
Poznámka: Žehlička začne vytvářet páru, jakmile je dosaženo nastavené
teploty.
ČEŠTINA
34
Образец