Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 33 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 33 из 194
Žehlení s párou s velkým množstvím páry
1
Chcete-li během žehlení získat velké množství páry, stiskněte a
podržte tlačítko parního rázu.
Žehlení s funkcí Ionic DeepSteam (pouze některé typy)
Pokud během žehlení s párou používáte funkci Ionic DeepSteam, je pára
produkovaná během žehlení jemnější než při běžném žehlení párou.
Jemná pára pronikne do tkaniny hlouběji, zejména do silných materiálů. To
usnadňuje odstranění nepoddajných záhybů.
1
Zkontrolujte, zda je v nádržce voda.
2
Nastavte požadovanou teplotu žehlení (viz kapitola „Příprava
k použití“, část „Nastavení teploty a páry“).
3
Vyberte odpovídající nastavení páry (viz kapitola „Příprava k použití“,
část „Nastavení teploty a páry“).
4
Funkci Ionic DeepSteam zapnete jedním stisknutím tlačítka Ionic
DeepSteam.
,
Rozsvítí se modrá kontrolka Ionic DeepSteam a ozve se bzučení.
,
Žehlička vytváří páru Ionic DeepSteam a pomáhá odstranit i ty
nejodolnější záhyby.
5
Opětovným stisknutím tlačítka Ionic DeepSteam funkci Ionic
DeepSteam vypnete.
Poznámka: Funkce Ionic DeepSteam je účinná pouze tehdy, je-li použita
v kombinaci s nastavením páry a teploty mezi
2
a MAX.
ČEŠTINA
35
Образец