Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 34 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 34 из 194
Poznámka: Nepoužívejte funkci Ionic DeepSteam během žehlení bez páry
nebo při nastavení nízké teploty. Žehlení při nízkých teplotách bez páry se
zapnutou funkcí Ionic DeepSteam však žehličku nepoškodí.
Poznámka:Výstup páry Ionic DeepSteam může být v závislosti na teplotě
žehlení pokaždé jiný.
Funkce
Funkce rozstřikování
Pro navlhčení oděvu k žehlení můžete při jakékoliv teplotě použít funkci
rozprašovače. Ta pomáhá odstranit nepoddajné záhyby.
1
Zkontrolujte, zda je v nádržce voda.
2
Opakovaným stlačením tlačítka rozprašovače navlhčete žehlenou
látku.
Funkce parního rázu
Parní ráz z žehlicí plochy se speciální napařovací špičkou Stem Tip pomáhá
odstranit nepoddajné záhyby. Parní ráz umožňuje rozložení páry do všech
částí oblečení.
Funkci parního impulsu je možné použít pouze tehdy, je-li teplota nastavena
mezi
3
a MAX.
1
Stiskněte a uvolněte tlačítko parního impulsu.
Vertikální parní impuls
1
Funkci parního rázu lze též použít, držíte-li žehličku v horizontální
poloze.
To je užitečné při odstraňování přehybů u zavěšených oděvů, záclon atd.
Párou nikdy nemiřte na osoby.
Systém Drip stop
Funkce Drip Stop zabraňuje vytváření páry v případě, že byla nastavena
nedostačující teplota žehličky, aby ze žehlicí plochy neodkapávala voda.
V takovém případě můžete uslyšet zvuk.
ČEŠTINA
36
Образец