Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 35 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 35 из 194
Funkce automatického vypnutí (pouze některé typy)
Funkce automatického vypínání automaticky vypne žehličku, pokud jste s ní
určitou dobu nepohnuli.
,
Po automatickém vypnutí žehličky začne blikat červená kontrolka
automatického vypnutí.
Chcete-li, aby se žehlička znovu ohřála:
1
Zdvihněte žehličku a mírně s ní pohněte.
,
Červená kontrolka automatického vypnutí zhasne.
,
Pokud teplota žehlicí plochy poklesla pod nastavenou teplotu, rozsvítí
se oranžová kontrolka teploty.
2
Pokud se oranžová kontrolka teploty po pohybu žehličkou rozsvítí,
vyčkejte s dalším žehlením, až opět zhasne.
Poznámka: Pokud se oranžová kontrolka teploty po pohybu žehličkou nerozsvítí,
má žehlicí plocha stále správnou teplotu a žehlička je připravena k použití.
Čištění a údržba
Čištění
1
Nastavte regulátor páry do polohy 0, odpojte přístroj ze síťové
zásuvky a nechte žehličku vychladnout.
2
Ze žehlicí plochy otřete všechny nečistoty vlhkým hadříkem,
případně můžete použít neabrazivní (tekutý) čisticí prostředek.
Aby zůstala žehlicí plocha hladká, chraňte ji před přímým kontaktem
s kovovými předměty. K čištění žehlicí plochy nikdy nepoužívejte
drátěnku, ocet ani jiné chemikálie.
3
Horní část žehličky otřete navlhčeným hadříkem.
4
Nádržku na vodu pravidelně vyplachujte vodou. Po vypláchnutí ji
vyprázdněte.
Odvápňovací systém Double-Active
-
Odvápňovací tableta zabraňuje ucpání parních otvorů usazeninami.
Tableta je neustále aktivní a není třeba ji vyměňovat.
-
Funkce Calc-Clean odstraňuje částečky vodního kamene ze žehličky.
Použití funkce Calc-Clean
Funkci Calc-Clean používejte jednou za dva týdny. Pokud by voda ve
vaší oblasti byla nadměrně tvrdá (například pokud by se na žehlicí ploše
vytvářely šupinky), používejte funkci Calc-Clean častěji.
1
Přesvědčte se, že je zástrčka přístroje odpojena ze zásuvky.
2
Regulátor páry nastavte do polohy 0.
3
Nádržku na vodu naplňte až po označení MAX.
Nenalévejte do nádržky ocet nebo jiné přípravky k odstranění vodního
kamene.
4
Nastavte regulátor teploty na MAX.
5
Zasuňte síťovou zástrčku do uzemněné zásuvky ve zdi.
ČEŠTINA
37
Образец