Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 36 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 36 из 194
6
Po zhasnutí kontrolky teploty odpojte žehličku ze zásuvky.
7
Podržte žehličku nad dřezem, stiskněte a podržte stisknuté tlačítko
Calc-Clean a zvolna pohybujte žehličkou ze strany na stranu.
,
Ze žehlicí plochy začne vystupovat horká voda a pára.Tím se odplaví
všechny nečistoty a šupinky vodního kamene.
8
Po vyprázdnění nádržky na vodu tlačítko Calc-Clean uvolněte.
9
Pokud žehlička stále obsahuje množství nečistot, postup opakujte.
Po ukončení procesu Calc-Clean
1
Zapojte žehličku do zásuvky ve zdi a nechte žehličku zahřát, aby se
žehlicí plocha usušila.
2
Když žehlička dosáhla nastavené teploty, vypojte ji ze zásuvky.
3
Přežehlete lehce kus starší tkaniny, abyste ze žehlicí plochy odstranili
případné nečistoty z vody.
4
Před uložením nechte žehličku vychladnout.
Skladování
1
Nastavte regulátor páry do polohy 0 a odpojte žehličku ze zásuvky.
2
Vyprázdněte nádržku na vodu.
3
Nechte žehličku vychladnout na bezpečném místě.
4
Síťovou šňůru oviňte okolo držáku pro uložení šňůry a zajistěte ji
svorkou.
5
Žehličku uchovávejte ve svislé poloze na bezpečném suchém místě.
ČEŠTINA
38
Образец