Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 37 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 37 из 194
Ochranný tepluvzdorný kryt (pouze některé typy)
Žehličku můžete uložit na tepluvzdorný ochranný kryt ihned po žehlení.
Není nutné nechat žehličku nejprve vychladnout.
Ochranný tepluvzdorný kryt nepoužívejte během žehlení.
1
Síťovou šňůru oviňte okolo držáku pro uložení šňůry a zajistěte ji
svorkou.
2
Žehličku postavte na ochranný tepluvzdorný kryt.
Životní prostředí
-
Až přístroj doslouží, nevyhazujte jej do běžného komunálního odpadu,
ale odevzdejte jej do sběrny určené pro recyklaci. Pomůžete tím chránit
životní prostředí.
Záruka a servis
Pokud budete potřebovat informace nebo pokud dojde k potížím, navštivte
webovou stránku společnosti Philips
www.philips.com
nebo se obraťte
na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi (telefonní
číslo na střediska najdete v letáčku s celosvětovou zárukou). Pokud se
ve vaší zemi středisko péče o zákazníky nenachází, můžete kontaktovat
místního dodavatele výrobků Philips.
Odstraňování problémů
Pokud přístroj nefunguje nebo nepracuje správně, zkontrolujte nejprve níže
uvedený seznam. Pokud problém není v seznamu uveden, bude přístroj
pravděpodobně poškozen. V takovém případě odneste přístroj k vašemu
prodejci nebo do autorizovaného servisu Philips.
ČEŠTINA
39
Образец