Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 38 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 38 из 194
Problém
Možná příčina
Řešení
Žehlička je zapojená
do zásuvky, ale
žehlicí plocha je
studená.
Jde o problém s připojením.
Zkontrolujte síťovou šňůru, zástrčku i zásuvku ve
zdi.
Volič teploty je nastaven na
hodnotu MIN.
Nastavte regulátor na požadovanou teplotu.
Žehlička
neprodukuje žádnou
páru.
V nádržce není dostatek
vody.
Naplňte nádržku vodou (viz kapitolu Příprava
k použití, odstavec Plnění odnímatelného
zásobníku vodou).
Regulátor páry je nastaven
do polohy 0.
Nastavte regulátor páry do polohy 1 až 6
(viz kapitola „Použití přístroje“, část „Žehlení
s párou“).
Žehlicí plocha není
dostatečně horká nebo je
zapnutá funkce Drip-stop.
Možná není žehlička dostatečné horká. Nastavte
teplotu, která je vhodná pro žehlení s párou (
2
až MAX). Postavte žehličku na zadní stěnu
a počkejte se žehlením, dokud kontrolka teploty
nezhasne.
Žehlička nevytváří
parní ráz.
Funkci parního rázu jste
používali příliš často během
krátké doby.
Pokračujte v žehlení ve vodorovné poloze a
určitou dobu počkejte, než znovu použijete funkci
parního rázu.
Žehlička nemá dostatečnou
teplotu.
Zvolte teplotu, při které lze použít funkci parního
rázu (
3
až MAX). Postavte žehličku na
zadní stěnu a před použitím funkce parního rázu
počkejte, až kontrolka teploty zhasne.
Během žehlení na
tkaninu kape voda.
Nezavřeli jste správně víčko
plnicího otvoru.
Stlačte víčko, dokud neuslyšíte zaklapnutí.
Přidali jste do nádržky
chemikálii.
Vypláchněte nádržku a nenalévejte do ní žádnou
chemikálii.
Nastavená teplota byla pro
žehlení s párou příliš nízká.
Nastavte teplotu
2
nebo vyšší.
Funkci parního rázu jste
použili při nastavení teploty
pod
3
.
Nastavte volič teploty do pozice mezi
3
a
MAX.
Z žehlicí plochy, po
jejím vychladnutí a
uložení, odkapává
voda.
Žehlička byla uložena
ve vodorovné poloze a
v zásobníku zůstala voda.
Vyprázdněte nádržku na vodu.
Ze žehlicí plochy se
při žehlení odlupují
šupinky a jiné
nečistoty.
Šupinky se vytvářejí kvůli
nadměrně tvrdé vodě.
Použijte jednou nebo několikrát funkci Calc-Clean
(viz kapitola „Čištění a údržba“, část „Použití
funkce Calc-Clean“).
ČEŠTINA
40
Образец