Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 39 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 39 из 194
Problém
Možná příčina
Řešení
Červená kontrolka
bliká (pouze některé
typy).
Funkce automatického
vypnutí vypnula žehličku
(viz kapitola „Funkce“, část
„Funkce automatického
vypnutí“).
Lehce pohněte žehličkou, abyste funkci
automatického vypnutí deaktivovali. Červená
kontrolka automatického vypnutí zhasne.
Žehlička bzučí.
Je zapnutá funkce Ionic
DeepSteam.
Je-li slyšet během žehlení bez páry bzučení,
vypněte stisknutím tlačítka Ionic DeepSteam
funkci Ionic DeepSteam. Funkce Ionic DeepSteam
nemá žádný účinek při žehlení bez páry.
Bzučení přestane, i
když je funkce Ionic
DeepSteam zapnuta.
Zvuk přestal, neboť jste
žehličku postavili na zadní
stěnu.
Jakmile budete pokračovat v žehlení, bzučení
bude obnoveno.
ČEŠTINA
41
Образец