Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 47 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 47 из 194
Tilgalukk
See triikraud on varustatud tilgalukuga: triikraud lõpetab automaatselt auru
tootmise, et madalal temperatuuril tallast vee tilkumist ära hoida. Kui see
rakenddub, siis kuulete helisignaali.
Automaatne väljalülitusfunktsioon (ainult teatud mudelitel)
Automaatne väljalülitusfunktsioon lülitab triikraua automaatselt välja, kui
seda ei ole tükk aega liigutatud.
,
Punane automaatse väljalülituse märgutuli vilgub, andes märku, et
elektrooniline väljalülitusfunktsioon lülitas triikraua välja.
Et triikraud hakkaks jälle kuumenema,
1
tõstke triikrauda või liigutage seda natuke.
,
Punane automaatse väljalülitamise märgutuli kustub.
,
Kui talla temperatuur langeb alla seadistatud triikimise temperatuuri,
siis merevaigukollane temperatuuri märgutuli hakkab põlema.
2
Kui temperatuuri märgutuli sütib pärast triikraua liigutamist põlema,
siis oodake enne triikima hakkamist, kuni see uuesti kustub.
Märkus. Kui pärast triikraua liigutamist kollane märgutuli ei sütti, on tallaplaadi
temperatuur piisav ja triikraud kasutamiseks valmis.
Puhastamine ja hooldus
Puhastamine
1
Pange aururegulaator asendisse „0”, eemaldage pistik seinakontaktist
ja laske triikraual jahtuda.
2
Pühkige niiske lapi ja mitteabrasiivse (vedela) puhastusvahendiga
tallalt katlakivi- ja mustusejäägid.
Selleks, et tald oleks sile, vältige selle kriimustamist metallesemetega.
Ärge kunagi kasutage küürimiskäsnu, äädikat ega teisi kemikaale triikraua
talla puhastamiseks.
3
Puhastage seadme ülemine osa niiske lapiga.
4
Loputage veepaaki korrapäraselt veega. Pärast loputust tühjendage
paak.
Double-Active katlakivi eemaldamissüsteem
-
Katlakivi eemaldamistablett hoiab ära auru väljumisavade ummistumise.
Tablett on püsivalt aktiivne ja seda ei pea vahetama.
-
Calc-Clean funktsioon kõrvaldab triikrauast katlakivi osakesed.
Calc-Clean-funktsiooni kasutamine
Eemaldage katlakivi kasutades Calc-Clean funktsiooni iga kahe nädala tagant.
Kui vesi teie piirkonnas on väga kare (nt kui triikimise ajal tuleb tallast
helbeid), kasutage Calc-Clean funktsiooni sagedamini.
1
Kontrollige, kas seadme pistik on elektrikontaktist välja tõmmatud.
EESTI
49
Образец