Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 48 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 48 из 194
2
Pange aururegulaator asendisse 0.
3
Valage veepaak vett täis (tähiseni MAX).
Ärge valage veepaaki äädikat ega mingeid katlakivieemaldusvahendeid.
4
Seadke temperatuuri ketasregulaator MAX asendisse.
5
Ühendage pistik maandatud pistikupessa.
6
Kui temperatuuri märgutuli kustub, eemaldage pistik seinakontaktist.
7
Hoidke triikrauda valamu kohal, vajutage ja hoidke katlakivi
eemaldamise nuppu all ning liigutage triikrauda edasi-tagasi.
,
Tallast väljub aur ja keev vesi. Mustus ja katlakivi helbed (kui on
olemas) uhutakse minema.
8
Vabastage katlakivi eemaldamise nupp, kui veepaagis olnud vesi on ära
kasutatud.
9
Kui triikrauas on veel hulgaliselt lisandeid, siis korrake katlakivi
eemaldamise toimingut.
Pärast katlakivi eemaldamist
1
Sisestage pistik uuesti seinakontakti ja laske triikraual kuumeneda,
kuni tald on kuiv.
2
Võtke triikraud vooluvõrgust välja, kui see on saavutanud valitud
triikimistemperatuuri.
3
Liigutage triikrauda vee jääkide kõrvaldamiseks tallalt mõnel
kasutatud riidetükil.
4
Laske triikraual enne hoiule panemist maha jahtuda.
Hoiustamine
1
Seadke aururegulaator asendisse „0” ja võtke toitepistik
seinakontaktist välja.
2
Tühjendage veepaak.
3
Laske triikraual jahtuda ohutus paigas.
4
Kerige toitejuhe ümber juhtmehoidiku ja kinnitage see
juhtmeklambriga.
5
Hoiustage triikraud selle kannale kuiva ja ohutusse kohta.
EESTI
50
Образец