Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 49 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 49 из 194
Kuumusekindel kaitsekate (ainult teatud mudelid)
Kohe pärast triikimist võite triikraua panna kuumusekindlale kaitsekattele.
Triikrauda pole esmalt vaja jahutada.
Ärge kasutage triikimise ajal kuumusekindlat kaitsekatet.
1
Kerige toitejuhe ümber juhtmehoidiku ja kinnitage see
juhtmeklambriga.
2
Pange triikraud kuumusekindlale kaitsekattele.
Keskkond
-
Tööea lõppedes ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata, vaid tuleb
ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Selliselt toimides
aitate säästa keskkonda.
Garantii ja hooldus
Kui vajate teavet või teil on probleem, külastage Philipsi veebisaiti
www.philips.com
või pöörduge oma riigi Philipsi
klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt).
Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi
toodete kohaliku müügiesindaja poole.
Veaotsing
Kui seade ei tööta korralikult, proovige häireid kõrvaldada vastavalt
allolevale juhendile. Kui häiret ei õnnestu kõrvaldada, on seade tõenäoliselt
rikkis. Soovitame pöörduda toodetemüüja või Philipsi hooldekeskuse poole.
EESTI
51
Образец