Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 50 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 50 из 194
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Triikraud on
elektrivõrku
ühendatud, aga tald
on külm.
See on ühenduse viga.
Kontrollige toitejuhet, pistikut ja pistikupesa.
Temperatuuri
ketasregulaator on seatud
asendisse MIN.
Seadke temperatuuri ketasregulaator nõutud
asendisse.
Triikrauast ei tule
mingitki auru.
Veepaagis ei ole küllaldaselt
vett.
Täitke veepaak (vt peatüki “Kasutamiseks
valmistumine” osa “Veepaagi täitmine”).
Aururegulaator on asendis 0.
Seadistage aururegulaator vahemikku 1–6 (vt ptk
„Seadme kasutamine” lõiku „Auruga triikimine”).
Triikraud ei ole piisavalt
kuum ja/või tilgalukusti
funktsioon on aktiveeritud.
Seadistage auruga triikimiseks sobiv
triikimistemperatuur (
2
kuni MAX). Pange
triikraud kannale seisma ja enne triikima hakkamist
oodake, kuni temperatuuri märgutuli kustub.
Triikraud ei väljuta
aurujuga.
Olete kasutanud aurujoa
funktsiooni lühikese
ajavahemiku jooksul liiga tihti.
Jätkake triikimist, hoides triikrauda
horisontaalasendis ja oodake natuke aega,
enne kui kasutate aurujoa funktsiooni uuesti.
Triikraud ei ole piisavalt
tuline.
Seadistage aurujoa kasutamiseks sobiv
triikimistemperatuur (
3
kuni MAX).
Pange triikraud kannale seisma ja enne aurujoa
funktsiooni kasutamist oodake, kuni temperatuuri
märgutuli kustub.
Veetilgad tilguvad
triikimise ajal
kangale.
Te ei sulgenud täiteava kaant
korralikult.
Vajutage kaant, kuni kostab klõpsatus.
Olete pannud mingit
lisaainet veepaaki.
Loputage veepaak puhtaks ja ärge lisage sinna
mingeid lisaaineid.
Seadistatud temperatuur
on liiga madal auruga
triikimiseks.
Seadistage temperatuur
2
või kõrgemaks.
Kasutasite lisaauru
funktsiooni temperatuuril
alla
3
.
Seadistage temperatuuri ketasregulaator asendite
3
ja MAX vahele.
Pärast triikraua
mahajahtumist või
hoiustamist tilgub
tallast vett.
Veepaaki on jäänud vett,
kuid olete pannud triikraua
horisontaalsesse asendisse.
Tühjendage veepaak.
EESTI
52
Образец