Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 51 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 51 из 194
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
Katlakivi helbed ja
mustus väljuvad
triikimise ajal tallast.
Kare vesi tekitab triikraua
tallas katlakivi helbeid.
Kasutage katlakivi eemaldamisfunktsiooni
üks või rohkem kordi (vt jaotist „Katlakivi
eemaldamisfunktsiooni kasutamine“ peatükis
„Puhastamine ja hooldamine“).
Punane märgutuli
vilgub (ainult teatud
mudelid).
Automaatne
väljalülitusfunktsioon on
triikraua välja lülitanud
(vt ptk „Omadused”
lõiku „Automaatne
väljalülitusfunktsioon“).
Liigutage natuke triikrauda automaatse
väljalülitusfunktsiooni mahavõtmiseks.
Punane AUTO/OFF märgutuli kustub.
Triikraud teeb
sumisevat heli.
Funktsioon Ionic DeepSteam
on aktiveeritud.
Kui kuulete auruta triikimise ajal sumisevat
heli, vajutage Ionic DeepSteami funktsiooni
väljalülitamiseks Ionic DeepSteami nuppu. Ionic
DeepSteami funktsioon ei toimi auruta triikimisel.
Sumisev heli
lõppeb, kuigi
funktsioon Ionic
DeepSteam on
aktiveeritud.
Sumisev heli lõppes, sest
asetasite triikraua kannale
seisma.
Sumisev heli jätkub niipea, kui jätkate triikimist.
EESTI
53
Образец