Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 52 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 52 из 194
54
Uvod
Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti
iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj proizvod na:
www.philips.com/welcome.
Opći opis (Sl. 1)
1
Mlaznica za paru
2
Otvor za punjenje
3
Gumb za paru
4
Kontrola pare
5
Gumb za dodatnu količinu pare
6
Gumb Ionic DeepSteam (samo GC4880, GC4875, GC4870)
7
Gumb Ionic DeepSteam (samo GC4880, GC4875, GC4870)
8
Regulator temperature
9
Žuti indikator temperature (svi modeli) / crveni indikator automatskog
isključivanja (samo GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/ GC4870/
GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/ GC4850).
10 Kabel za napajanje
11 Pločica s oznakom
12 Površina za glačanje
13 Gumb Calc-Clean za čišćenje kamenca
Nije prikazano: zaštitna folija otporna na toplinu (samo GC4880)
Nije prikazano: posudica za punjenje
Važ
no
Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički
priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
Opasnost
-
Nikada ne uranjajte glačalo u vodu.
Upozorenje
-
Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li
mrežni napon naveden na naljepnici s podacima
naponu lokalne mreže.
-
Aparat nemojte koristiti ako su na utikaču, kabelu za
napajanje ili samom aparatu vidljiva oštećenja, ako je
aparat pao na pod ili ako iz njega curi voda.
-
Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti
tvrtka Philips, ovlašteni Philips servisni centar ili
neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle
potencijalno opasne situacije.
-
Aparat nikada nemojte ostavljati bez nadzora dok je
spojen na mrežno napajanje.
HRVATSKI
Образец