Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 53 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 53 из 194
-
Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući
djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim
sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno
iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna
za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u
korištenje aparata.
-
Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala
s aparatom.
-
Pazite da kabel za napajanje ne dođe u dodir s
vrućom površinom za glačanje.
Oprez
-
Aparat priključujte samo u uzemljenu zidnu utičnicu.
-
Redovito provjeravajte je li kabel za napajanje
oštećen.
-
Površina za glačanje može se jako zagrijati i uzrokovati
opekotine ako se dodiruje.
-
Nakon glačanja, tijekom čišćenja aparata, punjenja
ili pražnjenja spremnika za vodu i kad nakratko
ostavljate glačalo bez nadzora: postavite kontrolu
pare na položaj 0, postavite glačalo u uspravni položaj
i iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice.
-
Glačalo uvijek stavljajte i koristite na stabilnoj, ravnoj i
vodoravnoj površini.
-
Nemojte stavljati parfem, ocat, izbjeljivač, sredstva
protiv kamenca, sredstva za olakšavanje glačanja ili
neka druga kemijska sredstva u spremnik za vodu.
-
Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u
kućanstvu.
Elektromagnetska polja (EMF)
Ovaj proizvod tvrtke Philips sukladan je svim standardima koji se tiču
elektromagnetskih polja (EMF). Ako aparatom rukujete pravilno i u skladu s
ovim uputama, prema dostupnim znanstvenim dokazima on će biti siguran
za korištenje.
Prije prvog korištenja
1
Naljepnice, zaštitnu foliju ili plastiku skinite s površine za glačanje.
2
Posudicu za punjenje isperite i osušite.
HRVATSKI
55
Образец