Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 54 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 54 из 194
Priprema za korištenje
Punjenje spremnika za vodu
Vrsta vode koju je potrebno koristiti
Spremnik vode možete napuniti običnom vodom iz slavine.
Savjet: Ako je voda u vašem području vrlo tvrda, savjetujemo da je pomiješate s
jednakom količinom destilirane vode. Nemojte koristiti samo destiliranu vodu.
1
Provjerite je li aparat isključen iz napajanja.
2
Postavite kontrolu pare na položaj 0 (= bez pare).
3
Otvorite poklopac otvora za punjenje.
4
Glačalo nagnite prema natrag i pomoću posudice za punjenje
spremnik za vodu napunite vodom iz slavine do maksimalne razine.
Nemojte puniti spremnik za vodu iznad oznake MAX.
Nemojte stavljati parfem, ocat, izbjeljivač, sredstva protiv kamenca,
sredstva za olakšavanje glačanja ili neka druga kemijska sredstva u
spremnik za vodu.
5
Zatvorite poklopac otvora za punjenje (‘klik’).
Odabir postavki temperature i pare
Postavke temperature i pare
Vrsta tkanine
Postavka
temperature
Postavka pare
Dodatna količina
pare
Ionic DeepSteam
(samo neki modeli)
Lan
MAX
5-6
\
da
Pamuk
3
3-4
\
da
Vuna
2
1-2
nije primjenjivo
da
Svila
1
0
nije primjenjivo
nije primjenjivo
Sintetika (npr. akril,
najlon, poliamid,
poliester)
1
0
nije primjenjivo
nije primjenjivo
HRVATSKI
56
Образец