Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 56 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 56 из 194
Korištenje aparata
Napomena: Prilikom prvog korištenja glačala možda ćete primijetiti malo dima,
ali on će nestati nakon kratkog vremena.
Glačanje bez pare
1
Postavite kontrolu pare na položaj 0 (= bez pare).
2
Postavite potrebnu temperaturu glačanja (poglavlje “Priprema za
korištenje”, odjeljak “Odabir postavki temperature i pare”).
Glačanje s parom
1
Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode.
2
Postavite potrebnu temperaturu glačanja (poglavlje “Priprema za
korištenje”, odjeljak “Odabir postavki temperature i pare”).
3
Postavite odgovarajuću postavku pare (poglavlje “Priprema za
korištenje”, odjeljak “Odabir postavki temperature i pare”).
Napomena: Glačalo će početi proizvoditi paru čim se postigne postavljena
temperatura.
HRVATSKI
58
Образец