Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 57 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 57 из 194
Glačanje uz dodatnu količinu pare
1
Za dodatnu količinu pare prilikom glačanja pritisnite i zadržite gumb
za dodatnu količinu pare.
Glačanje uz Ionic DeepSteam (samo neki modeli)
Kada koristite funkciju Ionic DeepSteam tijekom glačanja s parom, čestice
pare bit će sitnije od čestica koje nastaju tijekom uobičajenog glačanja s
parom. Sitne čestice pare prodiru dublje u tkaninu, posebno debelu tkaninu.
To olakšava uklanjanje nabora koji se teško glačaju.
1
Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode.
2
Postavite potrebnu temperaturu glačanja (poglavlje “Priprema za
korištenje”, odjeljak “Odabir postavki temperature i pare”).
3
Postavite odgovarajuću postavku pare (poglavlje “Priprema za
korištenje”, odjeljak “Odabir postavki temperature i pare”).
4
Jednom pritisnite gumb Ionic DeepSteam kako biste uključili funkciju
Ionic DeepSteam.
HRVATSKI
59
Образец