Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 58 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 58 из 194
,
Plavi indikator pare s ionima se uključuje i čuje se šuštanje.
,
Glačalo sada proizvodi ioniziranu paru koja vam pomaže pri
uklanjanju i najjačih nabora.
5
Ponovo pritisnite gumb Ionic DeepSteam kako biste isključili funkciju
Ionic DeepSteam.
Napomena: Funkcija Ionic DeepSteam učinkovita je samo kada se koristi u
kombinaciji s postavkama pare i temperature između
2
i MAX.
Napomena: Nemojte koristiti funkciju stvaranja iona kada glačate bez pare i/
ili na niskim temperaturama. Međutim, glačanje na niskim temperaturama bez
pare s uključenom funkcijom stvaranja iona neće oštetiti glačalo.
Napomena: Mlaz iona može se razlikovati, ovisno o temperaturi glačanja.
Značajke
Funkcija raspršivanja
Funkciju raspršivanja možete koristiti pri svakoj temperaturi za vlaženje
tkanine koju želite izglačati. Tako se uklanjaju tvrdokorni nabori.
1
Provjerite ima li u spremniku dovoljno vode.
2
Pritisnite gumb za raspršivanje nekoliko puta kako biste navlažili
tkaninu koju glačate.
Funkcija za dodatnu količinu pare
Jaki mlaz pare iz posebnog vrha Steam Tip površine za glačanje olakšava
uklanjanje nabora koji se teško glačaju. Mlaz pare poboljšava raspodjelu
pare na svaki dio odjevnog predmeta.
Funkcija dodatne količine pare se može koristiti isključivo pri postavkama
temperature između
3
i MAX.
1
Pritisnite i otpustite gumb za dodatnu količinu pare.
Okomiti mlaz pare
1
Funkciju dodatne količine pare možete koristiti i kada glačalo držite u
okomitom položaju.
To je korisno za uklanjanje nabora na izvješenoj odjeći, zavjesama itd.
Mlaz nikada nemojte usmjeravati prema ljudima.
HRVATSKI
60
Образец