Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 62 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 62 из 194
Problem
Mogući uzrok
Rješenje
Glačalo je priključeno
na napajanje, ali je
površina za glačanje
hladna.
Problem je u napajanju.
Provjerite kabel, utikač i zidnu utičnicu.
Regulator temperature
postavljen je na MIN.
Postavite regulator temperature u odgovarajući
položaj.
Glačalo ne proizvodi
paru.
U spremniku nema dovoljno
vode.
Napunite spremnik za vodu (pogledajte
poglavlje “Priprema za korištenje”, odjeljak
“Punjenje spremnika za vodu”).
Kontrola pare je postavljena u
položaj 0.
Postavite kontrolu pare na položaj između 1
i 6 (pogledajte poglavlje “Korištenje aparata”,
odjeljak “Glačanje s parom”).
Glačalo nije dovoljno vruće
i/ili je uključena funkcija
zaustavljanja kapanja.
Postavite temperaturu glačanja koja odgovara
glačanju s parom (
2
do MAX). Prije početka
glačanja glačalo stavite u okomiti položaj i
pričekajte da se indikator temperature isključi.
Glačalo ne proizvodi
dodatnu količinu
pare.
Prečesto se koristili funkciju
dodatne količine pare u
kratkom razdoblju.
Nastavite glačati u vodoravnom položaju i
pričekajte malo prije ponovnog korištenja
dodatne količine pare.
Glačalo nije dovoljno vruće.
Postavite temperaturu glačanja pri kojoj se
može koristiti funkcija mlaza pare (
3
do
MAX). Prije ponovnog korištenja funkcije
mlaza pare glačalo stavite u okomiti položaj i
pričekajte da se indikator temperature isključi.
Tijekom glačanja na
tkaninu padaju kapi
vode.
Niste ispravno zatvorili
poklopac otvora za punjenje.
Pritišćite poklopac dok ne začujete ‘klik’.
Stavili ste sredstvo za čišćenje
u spremnik za vodu.
Isperite spremnik za vodu i ne stavljajte
sredstva za čišćenje.
Postavljena temperatura je
preniska za glačanje s parom.
Postavite temperaturu od ili
2
višu.
Funkciju dodatne količine pare
koristili ste pri temperaturi
ispod
3
.
Postavite regulator temperature na položaj
između
3
i MAX.
Nakon što se glačalo
ohladilo ili nakon
što ste ga spremili iz
površine za glačanje
kapa voda.
Stavili ste glačalo u vodoravan
položaj s preostalom vodom u
spremniku.
Ispraznite spremnik za vodu.
Tijekom glačanja iz
površine za glačanje
izlaze komadići
nečistoće i kamenca.
Tvrda voda stvara kamenac
unutar površine za glačanje.
Upotrijebite funkciju Calc-Clean jednom ili
više puta (pogledajte poglavlje “Čišćenje i
održavanje”, odjeljak “Korištenje funkcije
Calc-Clean”).
HRVATSKI
64
Образец