Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 65 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 65 из 194
-
A készülék használatát nem javasoljuk csökkent
fizikai, érzékelési, szellemi képességekkel rendelkező,
tapasztalatlan vagy kellő ismerettel nem rendelkező
személyeknek (beleértve a gyermekeket is), csak a
biztonságukért felelős személy felvilágosítása után,
felügyelet mellett.
-
Vigyázzon, hogy gyermekek ne játsszanak a
készülékkel.
-
Ügyeljen rá, hogy a hálózati kábel ne érjen hozzá
a vasaló forró talpához.
Figyelmeztetés!
-
Kizárólag földelt fali konnektorhoz csatlakoztassa
a készüléket.
-
Ellenőrizze rendszeresen, hogy nem sérült-e meg
a hálózati kábel.
-
A vasalótalp hőmérséklete igen magas lehet, égési
sérülést okozhat.
-
A vasalás végeztével, a készülék tisztításakor, a
víztartály feltöltésekor vagy leeresztésekor, illetve,
ha rövid időre megszakítja a vasalást; mindig állítsa
a gőzszabályzót 0 fokozatra, állítsa fel a vasalót
függőleges helyzetbe és húzza ki a hálózati dugót
a fali konnektorból.
-
Mindig stabil és vízszintes felületen tárolja és használja
a vasalót.
-
Ne töltsön parfümöt, ecetet, keményítőt,
vízkőmentesítő szert, vasalási segédanyagokat vagy
egyéb vegyszert a víztartályba.
-
A készüléket kizárólag háztartási használatra
tervezték.
Elektromágneses mezők (EMF)
Ez a Philips készülék megfelel az elektromágneses mezőkre (EMF)
vonatkozó szabványoknak. Amennyiben a használati útmutatóban
foglaltaknak megfelelően üzemeltetik, a tudomány mai állása szerint a
készülék biztonságos.
Teendők az első használat előtt
1
Távolítson el minden matricát, illetve védőfóliát a vasalótalpról.
2
Öblítse ki és szárítsa meg a töltőpoharat.
MAGYAR
67
Образец