Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 76 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 76 из 194
Кіріспе
Өнімді сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына
қош келдіңіз! Philips компаниясы ұсынатын қолдауды толығымен
пайдалану үшін, өнімді www.philips.com/welcome веб-торабында
тіркеңіз.
Жалпы сипаттама (Cурет 1)
1
Су шашатын түтік
2
Су құятын тесік
3
Су шашу түймесі
4
Бу деңгейін реттегіш
5
Буды күшейту түймесі
6
Ionic DeepSteam түймесі (тек GC4880, GC4875, GC4870)
7
Ionic DeepSteam шамы (тек GC4880, GC4875, GC4870)
8
Температураны реттеу дөңгелегі
9
Температураның сары түсті шамы (барлық түрлерде) / қызыл түсті
автоматты өшу шамы (тек GC4891/GC4890/GC4880/GC4875/
GC4870/GC4865/GC4860/GC4856/GC4855/GC4852/GC4851/
GC4850 үлгілерінде).
10 Қуат сымы
11 Ақпараттық тақтай
12 Үтіктің табаны
13 Қақ тазалау түймесі
Көрсетілмеген: ыстыққа төзімді қорғау қабы (тек GC4880 үлгісінде)
Көрсетілмеген: су толтыратын ыдыс
Маңызды
Құралды қолданбас бұрын, осы пайдаланушы
нұсқаулығын
мұқият оқып шығып, болашақта
анықтамалық құрал ретінде пайдалану үшін сақтап
қойыңыз.
Қауіпті
-
Үтікті ешқашан суға батыруға болмайды.
Абайлаңыз
-
Құралды қоспас бұрын, техникалық сипаттар
тақтайында көрсетілген кернеудің жергілікті желі
кернеуіне сәйкес келетінін тексеріп алыңыз.
-
Ашасы, сымы немесе құралдың өзі зақымдалған
болса, сондай-ақ, құралды түсіріп алсаңыз немесе
құралдан су ағып тұрса, оны қолданбаңыз.
-
Қуат сымы зақымданған болса, қауіпті жағдай орын
алмауы үшін, оны тек Philips компаниясында, Philips
мақұлдаған қызмет орталығында немесе білікті
мамандар ауыстыруы керек.
ҚАЗАҚША
78
Образец