Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 77 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 77 из 194
-
Құрал розеткаға қосылып тұрса, оны бақылаусыз
қалдырмаңыз.
-
Қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз
немесе құрылғыны пайдалану нұсқауларынсыз,
физикалық және ойлау қабілеті шектеулі,
сезімталдығы төмен, сондай-ақ білімі мен
тәжірибесі аз адамдар (соның ішінде балалар)
бұл құрылғыны қолданбауы керек.
-
Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаған жөн.
-
Тоқ сымын үтіктің ыстық астыңғы табанына
тигізбеңіз.
Ескерту
-
Құрылғыны тек жерге қосылған розеткаға
жалғаңыз.
-
Әрдайым сымда зақымдары жоқтығын тексеріп
отырыңыз.
-
Үтіктің табаны өте ыстық болады, тигізіп алсаңыз,
теріңіз күйіп қалуы мүмкін.
-
Үтіктеп болғаннан соң, оны тазалағанда, суға
арналған ыдысты толтырып немесе босатып
жатқанда және үтікті тіпті қысқа уақытқа болса
да тастап кетіп бара жатқанда: бу деңгейін 0
күйіне
қойып, үтікті аяғына тұрғызып, қабырғадағы
розеткаға қосылған қуат ашасын суырып тастаңыз.
-
Үтікті әрдайым тегіс, орнықты, көлбеу жерге
қойып, қолданыңыз.
-
Су ыдысына әтір, сірке суын, крахмал, қақ түсіретін,
үтіктеуді жеңілдететін сұйықтықты немесе басқа
химиялық заттарды құюға болмайды.
-
Бұл құрал тек үйде қолдануға арналған.
Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)
Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге (ЭМӨ) қатысты барлық
стандарттарға сәйкес келеді. Осы пайдаланушы нұсқаулығы бойынша
дұрыс қолданылса, бүгінгі таңдағы ғылыми дәлелдерге сәйкес, құрал
пайдалану үшін қауіпсіз болып табылады.
Алғашқы рет қолданар алдында
1
Астыңғы табандағы кез келген жапсырмалар мен қорғауыш
фольганы алып тастаңыз.
2
Толтыру шыны аяғын шайып, кептіріңіз.
ҚАЗАҚША
79
Образец