Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 80 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 80 из 194
Құралды пайдалану
Ескертпе. Алғаш рет қолданып жатқанда, үтік біраз түтінденуі мүмкін.
Сәл уақыттан соң бұл құбылыс жойылады.
Бусыз үтіктеу
1
Бу деңгейін реттегішті 0 (= бусыз) күйіне апарыңыз.
2
Керекті үтіктеу температурасын орнатыңыз («Қолдануға
дайындық» тармағындағы «Температура және бу параметрін
таңдау» бөлімін қараңыз).
Бумен үтіктеу
1
Су ыдысында судың бар-жоғын тексеріңіз.
2
Керекті үтіктеу температурасын орнатыңыз («Қолдануға
дайындық» тармағындағы «Температура және бу параметрін
таңдау» бөлімін қараңыз).
3
Тиісті бу параметрін орнатыңыз («Қолдануға дайындық»
тармағындағы «Температура және бу параметрін таңдау» бөлімін
қараңыз).
Ескертпе. Үтік буды алдын ала таңдаған температураға жеткенде,
шығара бастайды.
ҚАЗАҚША
82
Образец