Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 86 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 86 из 194
Еліңізде тұтынушыларды қолдау орталығы болмаған жағдайда,
жергілікті Philips дилеріне хабарласыңыз.
Ақаулықтарды жою
Егер құрал жұмыс істемесе немесе дұрыс жұмыс істемесе, төменде
көрсетілген тізімді қараңыз. Егер сіздің мәселеңіз ол тізімде болмаса,
онда құралдың бір ақауы бар болуы мүмкін. Мұндай жағдайда, құралды
өз дилеріңізге немесе Philips қызмет көрсету орталығына апарған жөн.
Мәселе
Ықтимал себебі
Шешімі
Үтік ток көзіне
қосылған, бірақ
оның табаны
қызбай тұр.
Қосылу мәселесі бар.
Ток сымын, ашаны және қабырғадағы
розетканы тексеріңіз.
Температураны реттеу
дөңгелегі ЕҢ ТӨМ. мәніне
орнатылған.
Температураны реттеу дөңгелегін қажетті
мәнге қойыңыз.
Үтік бу
шығармайды.
Су ыдысындағы су
жеткіліксіз.
Су ыдысына су құйыңыз, («Қолдануға
дайындық» тармағындағы «Су ыдысына су
құю» бөлігін қараңыз).
Бу деңгейін реттегіш 0
күйіне қойылған.
Бу бақылаушысын 1 мен 6 арасына қойыңыз
(«Құралды Қолдану» тармағындағы «Бумен
үтіктеу» бөлігін қараңыз).
Үтік жеткілікті түрде қызған
жоқ немесе су тамшыларын
тоқтататын функция
қосылған.
Үтіктеу температурасын бумен үтіктеуге
лайықты температураға (
2
және ЕҢ ЖОҒ.
арасында) орнатыңыз. Үтіктемес бұрын, үтікті
тігінен тұрғызып, температура шамының сөнуін
күтіңіз.
Үтік бу ағымын
шығармайды.
Мүмкін сіз қысқа уақыт
аралығында бу ағымы
функциясын тым жиі
қолданып жіберген
боларсыз.
Көлденеңінен қойып, үтіктеуді жалғастыра
беріңіз, ал буды күшейту функциясын қайтадан
қолданардан бұрын кішкене кідіре тұрыңыз.
Үтіктің қызуы жеткіліксіз.
Үтіктеу температурасын буды күшейту
функциясын қолдануға қолайлы (
3
және
ЕҢ ЖОҒ. арасында) күйге орнатыңыз. Буды
күшейту функциясын пайдаланбас бұрын, үтікті
тігінен тұрғызып, температура шамының сөнуін
күтіңіз.
Үтіктеу барысында
матаға су
тамшылары
тамады.
Мүмкін су құятын
ыдыстың қақпағын дұрыс
жаппаған боларсыз.
Қақпақты сырт ете түскен дыбыс естігенше
басыңыз.
Су ыдысына қоспа
құйып жіберген боларсыз.
Су ыдысын шайып жіберіңіз, оған ешқандай
қоспа құймаңыз.
ҚАЗАҚША
88
Образец