Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 88 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 88 из 194
Įvadas
Sveikiname įsigijus pirkinį ir sveiki atvykę į „Philips“! Kad galėtumėte
naudotis visu „Philips“ palaikymu, savo gaminį registruokite adresu
www.philips.com/welcome.
Bendrasis aprašymas (Pav. 1)
1
Purškimo antgalis
2
Užpildymo anga
3
Purškimo mygtukas
4
Garo reguliatorius
5
Garo srovės mygtukas
6
Garų jonizavimo mygtukas (tik GC4880, GC4875, GC4870)
7
Garų jonizavimo lemputė (tik GC4880, GC4875, GC4870)
8
Temperatūros diskelis
9
Geltona temperatūros lemputė (visi tipai) / raudona automatiškai
išsijungianti lemputė (tik GC4891 / GC4890 / GC4880 / GC4875
/ GC4870 / GC4865 / GC4860 / GC4856 / GC4855 / GC4852 /
GC4851 / GC4850).
10 Maitinimo tinklo laidas
11 Informacijos apie tipą lentelė
12 Lygintuvo padas
13 Kalkių valymo mygtukas
Nerodoma: karščiui atsparus apsauginis gaubtas (tik GC4880)
Nerodoma: piltuvėlis
Svarb
u
Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite
šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti
ateityje.
Pavojus
-
Neįmerkite lygintuvo į vandenį.
Įspėjimas
-
Prieš jungdami prietaisą patikrinkite, ar ženklinimo
plokštelėje nurodyta įtampa ir vietos maitinimo tinklo
įtampa sutampa.
-
Nenaudokite prietaiso, jei pastebite, kad kištukas,
maitinimo laidas ar pats prietaisas yra pažeistas, arba,
jei prietaisas buvo nukritęs ar praleidžia vandenį.
-
Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“
darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros
centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai,
kitaip kyla pavojus.
-
Niekada nepalikite prietaiso be priežiūros, kai jis
prijungtas prie maitinimo tinklo.
LIETUVIŠKAI
90
Образец