Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 89 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 89 из 194
-
Šis prietaisas neskirtas naudoti asmenims (įskaitant
vaikus) su ribotomis fizinėmis, sensorinėmis ar
psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems
pakankamai patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba
naudotis prietaisu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo.
-
Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
-
Neleiskite, kad maitinimo laidas prisiliestų prie
įkaitusio lygintuvo pado.
Dėmesio
-
Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą.
-
Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas maitinimo laidas.
-
Lygintuvo padas gali labai įkaisti ir jį palietus galima
nusideginti.
-
Baigę lyginti, valydami prietaisą, pildydami vandens
bakelį ar išleisdami vandenį iš jo bei palikdami
lygintuvą bent porai akimirkų: nustatykite garų
reguliatorių ties „0“, pastatykite lygintuvą ant jo kulno
ir atjunkite prietaisą nuo maitinimo tinklo.
-
Lygintuvą statykite ir naudokite tik ant stabilaus,
lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
-
Į vandens bakelį nepilkite kvepalų, acto, krakmolo,
nuosėdų šalinimo priemonių, pagalbinių lyginimo
priemonių ar kitų cheminių medžiagų.
-
Šis prietaisas skirtas naudoti tik namų ūkyje.
Elektromagnetiniai laukai (EML)
Šis „Philips“ prietaisas atitinka visus elektromagnetinių laukų (EML)
standartus. Tinkamai eksploatuojant prietaisą pagal šiame vartotojo vadove
pateiktus nurodymus, remiantis dabartine moksline informacija, jį yra saugu
naudoti.
Prieš naudojant pirmą kartą
1
Nuo pado nuimkite visus lipdukus ar apsauginę plėvelę.
2
Išplaukite ir išdžiovinkite piltuvėlį.
LIETUVIŠKAI
91
Образец