Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 92 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 92 из 194
Prietaiso naudojimas
Pastaba: Pirmą kartą naudojamas lygintuvas gali skleisti šiek tiek dūmų.
Tai netrukus liausis.
Lyginimas be garų
1
Garų reguliatorių nustatykite ties „0“ (= be garų).
2
Nustatykite reikiamą lyginimo temperatūrą (žr. skyrių „Paruošimas
naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).
Lyginimas su garais
1
Patikrinkite, ar vandens bakelyje yra vandens.
2
Nustatykite reikiamą lyginimo temperatūrą (žr. skyrių „Paruošimas
naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).
3
Nustatykite atitinkamą garų nustatymą (žr. skyrių „Paruošimas
naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).
Pastaba: Lygintuvas pradeda skleisti garus, kai tik pasiekiama nustatyta
temperatūra.
LIETUVIŠKAI
94
Образец