Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 93 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 93 из 194
Lyginimas su garais, naudojant papildomus garus
1
Norėdami lyginimo metu paleisti papildomų garų, palaikykite
paspaudę garų pliūpsnio mygtuką.
Lyginimas su jonizuotais garais (tik specifiniuose modeliuose)
Kai lygindami garais naudojate jonizuotų garų funkciją, garai skleidžiami
geriau nei lyginant įprastais garais. Geresni garai įsiskverbia giliau, ypač į
storus audinius. Tai padeda lengvai pašalinti sunkiai įveikiamas raukšles.
1
Patikrinkite, ar vandens bakelyje yra vandens.
2
Nustatykite reikiamą lyginimo temperatūrą (žr. skyrių „Paruošimas
naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).
3
Nustatykite atitinkamą garų nustatymą (žr. skyrių „Paruošimas
naudoti“, skyrelį „Temperatūros ir garų nustatymo parinkimas“).
4
Kad įjungtumėte jonizuotų garų funkciją, vieną kartą paspauskite garų
jonizavimo mygtuką.
,
Pradeda šviesti mėlyna jonizuotų garų lemputė ir pasigirsta
zvimbiantis garsas.
,
Lygintuvas gamina jonizuotus garus, kad galėtumėte pašalinti net ir
sunkiai įveikiamas raukšles.
5
Kad išjungtumėte jonizuotų garų funkciją, dar kartą paspauskite garų
jonizavimo mygtuką.
Pastaba: Jonizavimo funkcija yra efektyvi tik tada, kai yra naudojama kartu su
lyginimu garais ir kai temperatūra nustatyta nuo
2
iki „MAX“.
LIETUVIŠKAI
95
Образец