Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 95 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 95 из 194
Automatinio išsijungimo funkcija (tik specifiniuose modeliuose)
Automatinio išsijungimo funkcija automatiškai išjungs lygintuvą, jei jo kurį
laiką nejudinsite.
,
Raudonos automatinio išsijungimo lemputės mirksėjimas rodo, kad
lygintuvas buvo išjungtas naudojant automatinio išsijungimo funkciją.
Kad lygintuvas vėl imtų kaisti:
1
Pakelkite lygintuvą arba truputį jį pajudinkite.
,
Raudonas automatinio išsijungimo indikatorius užgęsta.
,
Jei lygintuvo pado temperatūra nukrinta iki žemesnės nei nustatyta
lyginimo temperatūra, gintarinė signalinė lemputė pradeda šviesti.
2
Jei pajudinus lygintuvą įsižiebia gintaro spalvos temperatūros lemputė,
prieš pradėdami lyginti palaukite, kol ji užges.
Pastaba: Jei pajudinus lygintuvą gintaro spalvos temperatūros lemputė neįsižiebia,
vadinasi lygintuvo padas yra tinkamos temperatūros, o lygintuvas paruoštas lyginti.
Valymas ir priežiūra
Valymas
1
Garų reguliatorių nustatykite į 0 padėtį, maitinimo laidą ištraukite iš
lizdo ir leiskite lygintuvui atvėsti.
2
Drėgna šluoste su nešiurkščia (skysta) valymo priemone nuo
lygintuvo pado nušluostykite nešvarumus ir apnašas.
Norėdami, kad padas liktų lygus, stenkitės, kad jis nesiliestų su metaliniais
daiktais. Norėdami nuvalyti padą, niekada nenaudokite šiurkščios
kempinės, acto ar kitų chemikalų.
3
Viršutinę lygintuvo dalį nuvalykite drėgna šluoste.
4
Vandens bakelį reguliariai išplaukite vandeniu. Išplovę vandens bakelį,
jį ištuštinkite.
Dvipusio veikimo kalkių nuosėdų šalinimo sistema
-
Kalkių nuosėdas šalinanti tabletė saugo garų angas nuo užsikimšimo.
Tabletė veikia nuolat ir jos nereikia pakeisti.
-
Kalkių šalinimo funkcija nuo lygintuvo pašalina nuosėdų daleles.
Kalkių nuosėdų valymo funkcijos naudojimas
Kalkių šalinimo funkciją naudokite kartą per dvi savaites. Jei jūsų vietovėje
vanduo yra labai kietas (t. y. kai lyginimo metu iš lygintuvo pado krenta
smulkūs gabalėliai), kalkių šalinimo funkciją turite naudoti dažniau.
1
Įsitikinkite, kad prietaisas atjungtas nuo elektros tinklo.
2
Garų reguliatorių nustatykite ties „0“.
3
Pripilkite pilną vandens bakelį.
Nepilkite į vandens bakelį acto ar kitokių nuosėdas šalinančių priemonių.
4
Nustatykite temperatūros diską į „MAX“.
5
Įjunkite kištuką į įžemintą sieninį el. lizdą.
LIETUVIŠKAI
97
Образец