Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 96 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 96 из 194
6
Kai temperatūros lemputė užges, atjunkite lygintuvą nuo maitinimo
tinklo.
7
Lygintuvą laikydami virš kriauklės, paspauskite ir laikykite nuspaudę
nuosėdų šalinimo mygtuką bei atsargiai judinkite lygintuvą pirmyn ir atgal.
,
Iš pado išeis garai ir verdantis vanduo. Nešvarumai ir nuosėdos (jei jų
yra) bus išplauti.
8
Išleidę visą vandenį iš vandens bakelio,atleiskite nuosėdų šalinimo mygtuką.
9
Jei lygintuve dar liko nešvarumų, pakartokite kalkių nuosėdų šalinimo
procesą.
Pašalinus kalkių nuosėdas
1
Vėl įkiškite kištuką į elektros lizdą ir leiskite lygintuvui įkaisti, kad jo
padas išdžiūtų.
2
Išjunkite lygintuvą, kai jis pasieks nustatytą lyginimo temperatūrą.
3
Šalindami ant pado susidariusias vandens dėmes, švelniai perbraukite
karštu lygintuvu per nereikalingą medžiagos atraižą.
4
Prieš padėdami lygintuvą į vietą, leiskite jam atvėsti.
Laikymas
1
Nustatykite garų reguliatorių į 0 padėtį ir atjunkite lygintuvą nuo
maitinimo tinklo.
2
Iš vandens bakelio išpilkite vandenį.
3
Tegu lygintuvas atvėsta saugioje vietoje.
4
Apvyniokite laidą apie laido saugojimo įtaisą ir pritvirtinkite jį
spaustuku.
5
Lygintuvą laikykite pastatę ant kulno sausoje ir saugioje vietoje.
Karščiui atsparus apsauginis dangtis (tik specifiniuose
modeliuose)
Vos baigę lyginti lygintuvą galite laikyti ant karščiui atsparaus apsauginio
dangčio. Nebūtina leisti lygintuvui atvėsti.
Apsauginio karščiui atsparaus dangčio nenaudokite lygindami.
1
Apvyniokite laidą apie laido saugojimo įtaisą ir pritvirtinkite jį
spaustuku.
LIETUVIŠKAI
98
Образец