Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 97 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 97 из 194
2
Lygintuvą pastatykite ant apsauginio karščiui atsparaus dangčio.
Aplinka
-
Susidėvėjusio prietaiso nemeskite su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis,
o nuneškite jį į oficialų surinkimo punktą perdirbti. Taip prisidėsite prie
aplinkosaugos.
Garantija ir techninė priežiūra
Jei jums reikalinga techninė priežiūra ar informacija arba jei kilo problemų,
apsilankykite „Philips“ svetainėje
www.philips.com
arba susisiekite su
savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centru (jo telefono numerį rasite
visame pasaulyje galiojančios garantijos lankstinuke). Jei „Philips“ klientų
aptarnavimo centro jūsų šalyje nėra, kreipkitės į vietinį „Philips“ atstovą.
Trikčių diagnostika ir šalinimas
Jei prietaisas neveikia arba veikia netinkamai, pirmiausia peržvelkite toliau
pateiktą sąrašą. Jei triktis nepažymėta sąraše, gali būti, kad prietaisas yra
sugedęs. Tokiu atveju patariame nuvežti prietaisą savo pardavėjui arba į
oficialų „Philips“ techninės priežiūros centrą.
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Lygintuvas įjungtas į
elektros lizdą, tačiau
padas yra šaltas.
Sujungimo problema.
Patikrinkite laidą, kištuką ir sieninį el. lizdą.
Temperatūros diskas yra
nustatytas į „MIN“.
Nustatykite temperatūros diską į norimą padėtį.
Lygintuvas neleidžia
garų.
Vandens bakelyje nepakanka
vandens.
Pripildykite vandens bakelį (žr. skyriaus
„Paruošimas naudoti“ skirsnį „Vandens bakelio
pripildymas“).
Garų reguliatorius yra
nustatytas į padėtį 0.
Garų reguliatorių nustatykite į padėtį tarp 1
ir 6 (žr. skyriaus „Aparato naudojimas“ skyrelį
„Lyginimas naudojant garus“).
LIETUVIŠKAI
99
Образец