Philips GC4872/60 Azur скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 98 из 194)

Языки: Русский
Страницы:194
Описание:Утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 98 из 194
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
Lygintuvas nėra pakankamai
įkaitęs ir/arba įsijungė lašėjimo
stabdymo funkcija.
Nustatykite temperatūrą, tinkančią lyginti garais
(
2
į „MAX“). Prieš pradėdami lyginti,
pastatykite lygintuvą ant jo kulno ir palaukite,
kol temperatūros lemputė išsijungs.
Lygintuvas
neskleidžia garų
srovės.
Jūs naudojote garų srovės
funkciją per dažnai trumpam
laikotarpiui.
Lyginkite toliau horizontalioje padėtyje ir truputį
palaukite, kol vėl galėsite naudoti garų srovės
funkciją.
Lygintuvas nepakankamai
įkaista.
Nustatykite lyginimo temperatūrą, kuria
galima naudoti garų srovės funkciją (
3
į
„MAX“). Padėkite lygintuvą ant jo kulno ir, prieš
naudodami garų srovės funkciją, palaukite, kol
išsijungs temperatūros lemputė.
Vandens lašeliai laša
ant audinio lyginimo
metu.
Jūs neuždarėte užpildymo
angos dangtelio tinkamai.
Spauskite dangtelį, kol išgirsite spragtelėjimą.
Jūs įpylėte priedų į vandens
bakelį.
Išskalaukite vandens rezervuarą ir nepilkite į jį
jokių priedų.
Nustatyta temperatūra yra
per žema lyginimui garais.
Nustatykite
2
arba aukštesnę temperatūrą.
Jūs naudojote garų srovės
funkciją, nustatę temperatūrą
žemiau
3
.
Nustatykite temperatūros diską tarp
3
ir
„MAX“.
Iš atvėsusio arba
padėto į vietą,
lygintuvo pado laša
vanduo.
Lygintuvas buvo pastatytas
horizontaliai, kai vandens
bakelyje vis dar buvo vandens.
Iš vandens bakelio išpilkite vandenį.
Lyginimo metu
iš lygintuvo pado
pasirodo nešvarumų.
Dėl kieto vandens lygintuvo
pado viduje susidarė apnašų.
Naudokite kalkių nuosėdų valymo funkciją vieną
ar daugiau kartų (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“,
skyrelį „Kalkių nuosėdų valymo funkcijos
naudojimas“).
Mirksi raudona
automatinio
išsijungimo lemputė
(tik specifiniuose
modeliuose).
Lygintuvą išjungė automatinė
išsijungimo funkcija (žr.
skyriaus „Savybės“, skyrelį
„Automatinio išsijungimo
funkcija“).
Norėdami išjungti automatinio išsijungimo
funkciją, šiek tiek pajudinkite lygintuvą. Raudona
automatinio išsijungimo lemputė nustos blyksėti.
Lygintuvas skleidžia
zvimbiantį garsą.
Jonizuotų garų funkcija yra
įjungta.
Jei pasigirsta zvimbiantis garsas, kai lyginate be
garų, paspauskite jonizuotų garų jungiklį, kad
išjungtumėte jonizuotų garų funkciją. Jonizuotų
garų funkcija neveikia, kai lyginama be garų.
Zvimbiantis garsas
dingsta, nors
jonizuotų garų
funkcija įjungta.
Garsas dingo, nes pastatėte
lygintuvą ant jo pado.
Zvimbiantis garsas atsiras vėl, kai tęsite lyginimą.
LIETUVIŠKAI
100
Образец