Philips GC4912 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 15 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 15 из 36
15
BG
Синята лампичка SmartLight започва
да премигва бавно, когато се активира
режимът за предпазно автоматично
изключване.
EE
Sinine SmartLight märgutuli hakkab
aeglaselt vilkuma, kui automaatse
väljalülitumise funktsioon on aktiveeritud.
HR
Plavi indikator SmartLight počinje sporo
pulsirati kada se aktivira način rada
sigurnosnog automatskog isključivanja.
HU
A SmartLight lámpa elkezd lassan kéken
villogni, ha a biztonsági automatikus
kikapcsolás üzemmód aktiválva van.
LT
Mėlyna „SmartLight“ lemputė pradeda
lėtai žybčioti suaktyvinus automatinio
apsauginio išsijungimo režimą.
LV
Zilā SmartLight lampiņa sāk lēni mirgot, kad
tiek aktivizēts automātiskās izslēgšanās režīms.
RO
Butonul SmartLight albastru începe să
clipească cu frecvenţă redusă atunci când
modul de oprire automată este activat.
RU
В режиме автоотключения синий
индикатор SmartLight начинает
медленно мигать.
SK
Modré kontrolné svetlo SmartLight začne
pomaly pulzovať, keď sa aktivuje režim
automatického bezpečnostného vypnutia.
SL
Ko je varnostni samodejni izklop vklopljen,
modra lučka SmartLight počasi utripa.
SR
Plavi indikator SmartLight počinje
sporo da treperi kada se aktivira režim
bezbednosnog automatskog isključivanja.
UK
Після увімкнення режиму безпечного
автоматичного вимкнення починає
повільно блимати блакитний індикатор
SmartLight.
2 min.
3 min.
SAFETY
AUTO
OFF
1
2
3
Образец