Philips GC4912 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 19 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 19 из 36
19
8
10
9
11
BG
Поставете кабела зад CordFix (стъпка 6)
и захванете щепсела с щипка за кабел
(стъпка 7).
EE
Pange juhe CordFixi taha (samm 6) ja
kinnitage juhe juhtmeklambriga (samm 7).
HR
Kabel stavite iza dodatka CordFix
(korak 6), a utikač pričvrstite kopčom za
pričvršćivanje kabela (korak 7).
HU
Tegye a vezetéket a CordFix mögé
(6. lépés), majd rögzítse a csatlakozót a
kábelcsipesszel (7. lépés).
LT
Įstatykite laidą už „CordFix“ laikiklio
(6 veiksmas) ir pritvirtinkite kištuką laido
spaustuku (7 veiksmas).
LV
Novietojiet vadu aiz CordFix (6. darbība)
un nostipriniet kontaktdakšu ar vada
spraudi (7. darbība).
RO
Puneţi cablul în spatele CordFix (pasul
6) şi prindeţi ştecărul cu o clemă pentru
cablu (pasul 7).
RU
Сложите шнур с помощью CordFix
(шаг 6) и закрепите вилку фиксатором
шнура (шаг 7).
SK
Vložte kábel za prvok CordFix (krok 6)
a upevnite zástrčku pomocou svorky na
prichytenie kábla (krok 7).
SL
Kabel namestite za CordFix (korak 6) in
pritrdite vtikač s sponko za kabel (korak 7).
SR
Kabl smestite iza CordFix dodatka (korak 6) i
pričvrstite utikač pomoću štipaljke (korak 7).
UK
Складіть шнур за пристосування CordFix
(крок 6) і зафіксуйте штекер затискачем
для шнура (крок 7).
Образец