Philips GC4912 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 21 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 21 из 36
21
Проблем
Възможна причина
Решение
BG
Ютията не премахва гънки.
Няма пара по време на гладене.
Напълнете резервоара за вода и
настройте плъзгача за пара на
.
Капе вода от гладещата плоча,
когато ютията е изключена или
прибрана.
Плъзгачът за пара е настроен на
.
Настройте плъзгача за пара на
.
Поставили сте ютията в хоризонтално
положение докато в резервоара има
вода.
Изпразнете водния резервоар.
Лампичката SmartLight е
кехлибарена вместо синя.
Тази кехлибарена лампичка ви напомня,
че трябва да почистите накипа от уреда.
Почистите накипа с процедурата
Calc-Clean (вж.
).
Лампичката SmartLight
премигва бавно в синьо.
Предпазното автоматично изключване
се е активирало. Ютията е преминала в
режим на готовност.
Раздвижете ютията, за да я включите
отново. Ютията започва да загрява
отново. Започнете да гладите, когато
лампичката SmartLight свети постоянно
(вж.
).
От гладещата плоча излизат
нечистотии и мръсна вода,
докато гладите.
Твърда вода с нечистотии или
химикали е образувала люспици
отвътре на гладещата плоча.
Почистете накипа с процедурата
Calc-Clean веднъж или няколко пъти
(вж.
).
Ютията е включена, но
гладещата плоча е студена.
Има проблем в свързването.
Проверете кабела, щепсела и контакта.
Ютията не подава пара.
Във водния резервоар няма достатъчно
вода.
Напълнете водния резервоар (вж.
).
Плъзгачът за пара е настроен на
.
Настройте плъзгача за пара на
.
Ютията не е загряла достатъчно, за да
подава пара.
Изчакайте, докато лампичката
SmartLight престане да мига и започне
да свети постоянно.
Ютията не произвежда парен
удар.
Използвали сте функцията за
допълнителна пара твърде често за
много кратък период от време.
Продължете гладенето в хоризонтално
положение и изчакайте малко, преди да
използвате отново функцията парен удар.
Ютията не е загряла достатъчно, за да
подава парен удар.
Изчакайте, докато лампичката
SmartLight престане да мига и започне
да свети постоянно.
При гладене върху плата има
капки вода.
Не сте затворили добре капака на
резервоара за вода.
Натиснете капачката така, че да чуете
щракване.
Гладите, докато лампичката SmartLight
премигва.
Изчакайте, докато лампичката
SmartLight започне да свети постоянно,
преди да гладите.
Сложили сте химикал в резервоара
за вода.
Изплакнете резервоара с вода и не
сипвайте в него парфюм или каквито и
да е химикали.
Ютията оставя лъскави места
и отпечатъци от шевове върху
дрехата.
Гладили сте върху неравна повърхност,
например шев или гънка на дрехата.
Ютията е безопасна за използване
върху всички дрехи, подходящи за
гладене. Блясъкът и отпечатъците от
шевове не остават завинаги, а изчезват
при следващото пране. Избягвайте да
гладите върху шевове и гънки. За да
избегнете отпечатъци, може да гладите
през парче памучен плат.
Образец