Philips GC4912 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 22 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 22 из 36
22
Probleem
Võimalik põhjus
Lahendus
EE
Triikraud ei eemalda kortse.
Triikimise ajal ei teki auru.
Täitke veepaak veega ja lükake aurulukk
asendisse
.
Triikrauast tilgub vett, kui
triikraud on vooluvõrgust välja
lülitatud või hoiustatud.
Aurulukk on asendis
.
Pange aurulukk asendisse
.
Veepaaki on jäänud vett, kuid olete
pannud triikraua horisontaalsesse
asendisse.
Tühjendage veepaak.
SmartLight märgutuli ei ole
sinine, vaid oranžkollane.
Oranžkollane märgutuli tuletab meelde,
et seadmest tuleb katlakivi eemaldada.
Sooritage Calc-Clean protsess
(vt.
nupp).
SmartLight märgutuli on sinine ja
vilgub aeglaselt.
Automaatne väljalülitusrežiim on
aktiveeritud. Triikraud on lülitatud
ooterežiimile.
Triikraua uuesti aktiveerimiseks liigutage
seda. Triikraud hakkab uuesti kuumenema.
Võite triikimist alustada, kui SmartLight
märgutuli põleb ühtlaselt (vt.
nupp).
Triikimise ajal tuleb tallast musta
vett ja mustust.
Kareda vee tõttu, milles on mustust
või kemikaale, on triikraua tallas
katlakivihelbed.
Sooritage Calc-Clean protsess ja vajadusel
korrake seda (vt.
nupp).
Triikraud on elektrivõrku
ühendatud, aga tald on külm.
See on ühenduse viga.
Kontrollige toitejuhet, pistikut ja pistikupesa.
Triikrauast ei tule mingitki auru.
Veepaagis ei ole küllaldaselt vett.
Täitke veepaak (vt.
nupp).
Aurulukk on asendis
.
Pange aurulukk asendisse
.
Triikraud ei ole auru tootmiseks piisavalt
kuum.
Oodake, kuni SmartLight märgutuli on
lõpetanud vilkumise ja jääb püsivalt põlema.
Triikraud ei väljuta aurujuga.
Olete kasutanud aurujoa funktsiooni
lühikese ajavahemiku jooksul liiga tihti.
Jätkake triikimist, hoides triikrauda
horisontaalasendis ja oodake natuke aega,
enne kui kasutate aurujoa funktsiooni uuesti.
Triikraud ei ole veel aurujoa tekitamiseks
piisavalt kuum.
Oodake, kuni SmartLight märgutuli
on lõpetanud vilkumise ja jääb püsivalt
põlema.
Veetilgad tilguvad triikimise ajal
kangale.
Te pole veepaagi kaant korralikult
sulgenud.
Vajutage kaant, kuni kostab klõpsatus.
Te triigite, kui märgutuli SmartLight vilgub.
Oodake triikimisega seni, kuni SmartLight
märgutuli jääb püsivalt põlema.
Olete pannud mingit kemikaali veepaaki.
Loputage veepaak ja ärge lisage sinna
lõhnaõli ega kemikaale.
Triikraud muudab riided läikivaks
või jätab neile jälje.
Triigitav pind oli ebaühtlane, näiteks juhul
kui triikisite õmbluse või voldi peal.
Triikraud on kõikidele triigitavatele
rõivastele ohutu. Läige või jälg ei ole püsiv
ning see läheb pesus välja. Ärge triikige
õmbluste ja voltide peal. Samuti võite
jälgede vältimiseks asetada triigitavale
pinnale puuvillase riide.
Образец