Philips GC4912 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 25 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 25 из 36
25
Problema
Galima priežastis
Sprendimas
LT
Lygintuvas nešalina raukšlių.
Lyginant garai neišleidžiami.
Vandens bakelį pripildykite vandens ir
nustatykite garų slankiklį į padėtį
.
Vanduo laša iš lygintuvo pado,
kai lygintuvas atjungtas nuo
maitinimo lizdo arba saugomas.
Garų slankiklis nustatytas į padėtį
.
Nustatykite garų slankiklį į padėtį
.
Lygintuvas pastatytas horizontaliai ir
vandens bakelyje yra vandens.
Iš vandens bakelio išpilkite vandenį.
„SmartLight“ lemputė yra gintaro
spalvos, o ne mėlynos.
Ši gintaro spalvos lemputė primena, kad
reikia pašalinti prietaiso kalkių nuosėdas.
Atlikite kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą
(žr.
).
„SmartLight“ lemputė lėtai mirksi
mėlyna spalva.
Įjungtas automatinio apsauginio išsijungimo
režimas. Įsijungė lygintuvo budėjimo
režimas.
Pajudinkite lygintuvą, kad jį vėl
suaktyvintumėte. Lygintuvas vėl pradės
kaisti. Pradėkite lyginti, kai „SmartLight“
lemputė dega nuolat (žr.
).
Lyginant iš lygintuvo pado bėga
purvinas vanduo ir nešvarumai.
Dėl kieto vandens ir nešvarumų arba
cheminių medžiagų lygintuvo pado viduje
susidarė apnašų.
Vieną ar kelis kartus atlikite kalkių nuosėdų
šalinimo procedūrą (žr.
).
Lygintuvas įjungtas į elektros
lizdą, tačiau padas yra šaltas.
Sujungimo problema.
Patikrinkite laidą, kištuką ir sieninį el. lizdą.
Lygintuvas neleidžia garų.
Vandens bakelyje nepakanka vandens.
Pripildykite vandens bakelį (žr.
).
Garų slankiklis nustatytas į padėtį
.
Nustatykite garų slankiklį į padėtį
.
Lygintuvas nepakankamai įkaitęs, kad leistų
garus.
Palaukite, kol „SmartLight“ lemputė nustos
mirksėti ir pradės šviesti nuolat.
Lygintuvas neskleidžia garų
srovės.
Jūs naudojote garų srovės funkciją per
dažnai trumpam laikotarpiui.
Lyginkite toliau horizontalioje padėtyje ir
truputį palaukite, kol vėl galėsite naudoti
garų srovės funkciją.
Lygintuvas nepakankamai įkaitęs, kad leistų
garų srovę.
Palaukite, kol „SmartLight“ lemputė nustos
mirksėti ir pradės šviesti nuolat.
Vandens lašeliai laša ant audinio
lyginimo metu.
Netinkamai uždarėte vandens bakelio
dangtį.
Spauskite dangtelį, kol išgirsite
spragtelėjimą.
Lyginant mirksi „SmartLight“.
Prieš pradėdami lyginti palaukite, kol
„SmartLight“ lemputė pradės šviesti
nuolat.
Į vandens bakelį įpylėte cheminių
medžiagų.
Išskalaukite vandens bakelį ir nepilkite į jį
jokių kvepalų ar cheminių medžiagų.
Lygintuvas ant drabužių palieka
blizgesį ar žymes.
Lyginamas paviršius nebuvo lygus, nes,
pavyzdžiui, lyginote per drabužio siūlę ar
klostę.
Lygintuvu saugu lyginti visus lyginamus
drabužius. Blizgesys ir žymės nėra
ilgalaikiai – jie išnyks jums išplovus drabužį.
Nelyginkite per siūles ir klostes. Kad neliktų
lyginimo žymių, ant lyginamo drabužio
galite uždėti medvilnės audeklo skiautę.
Образец