Philips GC4912 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 26 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 26 из 36
26
Problēma
Iespējamais iemesls
Risinājums
LV
Gludeklis nelikvidē krokas.
Gludināšanas laikā neizplūst tvaiks.
Uzpildiet ūdens tvertni ar ūdeni un
iestatiet tvaika slēdzi pozīcijā
.
Kad gludeklis ir atvienots vai
tiek uzglabāts, no gludināšanas
virsmas pil ūdens.
Tvaika slēdzis ir iestatīts pozīcijā
.
Iestatiet tvaika slēdzi pozīcijā
.
Gludeklis ir ticis novietots horizontāli,
kamēr ūdens tvertnē joprojām bija ūdens.
Iztukšojiet ūdens tvertni.
SmartLight lampiņa deg
dzeltenā, nevis zilā krāsā.
Dzeltenā gaisma atgādina, ka jāveic ierīces
atkaļķošana.
Izpildiet Calc-Clean procesu (skatiet
).
SmartLight lampiņa lēni mirgo
zilā krāsā.
Aktivizēts automātiskās izslēgšanās režīms.
Gludeklis ir pārslēdzies gaidstāves režīmā.
Pārvietojiet gludekli, lai to aktivizētu.
Gludeklis atkal sāk uzsilt. Sāciet gludināt,
kad SmartLight lampiņa deg pastāvīgi
(skatiet
).
No gludināšanas virsmas
gludināšanas laikā izplūst netīrs
ūdens un netīrumu daļiņas.
Ciets ūdens ar netīrumu daļiņām vai
ķimikālijām radījis nogulsnes gludināšanas
virsmas iekšpusē.
Izpildiet Calc-Clean procesu vienu vai
vairākas reizes (skatiet
).
Gludeklis ir pievienots
elektrotīklam, taču gludināšanas
virsma ir auksta.
Ir savienojuma problēma.
Pārbaudiet elektrības vadu, kontaktsdakšu
un sienas kontaktligzdu.
Gludeklis neizdala tvaiku.
Ūdens tvertnē nav pietiekami daudz
ūdens.
Uzpildiet ūdens tvertni (skatiet
).
Tvaika slēdzis ir pozīcijā
.
Iestatiet tvaika slēdzi pozīcijā
.
Gludeklis nav pietiekami uzkarsis, lai
izdalītu tvaiku.
Uzgaidiet, līdz SmartLight lampiņa pārtrauc
mirgot un iedegas nepārtraukti.
Gludeklis nerada papildu tvaiku.
Papildu tvaika funkcija ir izmantota pārāk
bieži ļoti īsā laikposmā.
Turpiniet gludināšanu horizontālā
stāvoklī, un pagaidiet pirms tvaika strūklas
lietošanas atkārtoti.
Gludeklis nav pietiekami uzkarsis, lai
izdalītu papildu tvaiku.
Uzgaidiet, līdz SmartLight lampiņa pārtrauc
mirgot un iedegas nepārtraukti.
Ūdens pil uz auduma
gludināšanas laikā.
Ūdens tvertnes vāciņš nav pareizi aizvērts.
Uzspiediet uz vāciņa, līdz atskan klikšķis.
Jūs gludināt, kamēr mirgo SmartLight
lampiņa.
Pirms gludināšanas uzgaidiet, līdz
SmartLight lampiņa iedegas nepārtraukti.
Ūdens tvertnē ir ielietas ķimikālijas.
Izskalojiet ūdens tvertni un nelejiet
smaržas vai ķimikālijas ūdens tvertnē.
Gludeklis uz auduma veido
spīdumu vai atstāj nospiedumus.
Gludināmā virsma nav bijusi līdzena,
piemēram, esat gludinājis auduma šuves
vai ieloces.
Gludekli var droši lietot uz visiem
audumiem. Spīdums vai nospiedumi
nav pastāvīgi un pazūd pēc apģērba
mazgāšanas. Negludiniet uz šuvēm vai
ielocēm. Varat uzlikt kokvilnas drānu
virs gludināmā apgabala, lai novērstu
nospiedumu rašanos.
Образец