Philips GC4912 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 27 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 27 из 36
27
Problemă
Cauză posibilă
Soluţie
RO
Fierul de călcat nu îndepărtează
cutele.
Nu există abur deloc în timpul călcării.
Umpleţi rezervorul cu apă şi setaţi glisorul
pentru abur la
.
Apa picură din talpă când fierul
de călcat este scos din priză sau
depozitat.
Glisorul pentru abur este setat la
.
Setaţi glisorul pentru abur la
.
Aţi pus fierul de călcat în poziţie
orizontală când mai era apă în rezervor.
Goliţi rezervorul de apă.
Butonul SmartLight este galben
în loc de albastru.
Această lumină galbenă vă aminteşte să
efectuaţi detartrarea aparatului dvs.
Efectuaţi procesul de detartrare
(consultaţi
).
Butonul SmartLight clipeşte
albastru cu frecvenţă redusă.
Modul de oprire automată de siguranţă
este activ. Fierul de călcat a trecut la
modul standby.
Mutaţi fierul de călcat pentru a-l reactiva.
Fierul de călcat începe să se încălzească
din nou. Începeţi din nou să călcaţi atunci
când SmartLight se aprinde constant
(consultaţi
).
Din talpă iese apă murdară şi
impurităţi în timpul călcării.
Apa dură cu impurităţi sau substanţe
chimice a format depuneri în interiorul
tălpii.
Efectuaţi procesul de detartrare o dată
sau de mai multe ori (consultaţi
).
Fierul este conectat la priză, dar
talpa este rece.
Există o problemă de conectare.
Verificaţi cablul electric, ştecherul şi priza
de perete.
Aparatul nu produce abur.
Nu este suficientă apă în rezervor.
Umpleţi rezervorul de apă (consultaţi
).
Glisorul pentru abur este setat la
.
Reglaţi glisorul pentru abur la
.
Fierul nu este încă suficient de încins
pentru a produce abur.
Aşteptaţi până când butonul SmartLight
nu mai luminează intermitent şi începe să
lumineze continuu.
Fierul de călcat nu produce jet
de abur.
aţi folosit prea des funcţia pentru jet de
abur într-un interval de timp foarte scurt.
Continuaţi călcarea în poziţie orizontală şi
aşteptaţi puţin înainte de a folosi din nou
funcţia jet de abur.
Fierul nu este încă suficient de încins
pentru a produce jet de abur.
Aşteptaţi până când butonul SmartLight
nu mai luminează intermitent şi începe să
lumineze continuu.
Picură apă pe material în timpul
călcării.
Nu aţi închis bine capacul rezervorului
de apă.
Apăsaţi pe capac până când auziţi un clic.
Călcaţi în timp ce butonul SmartLight
luminează intermitent.
Aşteptaţi până când SmartLight se aprinde
constant înainte de călcare.
Aţi pus o substanţă chimică în rezervorul
de apă.
Clătiţi rezervorul de apă şi nu introduceţi
niciun fel de parfum sau substanţe chimice
în acesta.
Fierul de călcat lasă o urmă
lucioasă sau o amprentă pe
articolul de îmbrăcăminte.
Suprafaţa călcată a fost neuniformă,
de exemplu deoarece aţi călcat peste
un tighel sau o cută de pe articolul
vestimentar.
Fierul poate fi utilizat în siguranţă pe
toate articolele vestimentare care pot fi
călcate. Urma lucioasă sau amprenta nu
este permanentă şi dispare când spălaţi
articolul vestimentar. Evitaţi să călcaţi peste
tigheluri sau cute. Puteţi aşeza o cârpă de
bumbac peste zona care trebuie călcată
pentru a evita amprentele.
Образец