Philips GC4912 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 29 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 29 из 36
29
Problém
Možná príčina
Riešenie
SK
Žehlička neodstraňuje pokrčené
miesta.
Počas žehlenia sa nevytvára para.
Naplňte zásobník na vodu vodou a
posuvný ovládač naparovania nastavte do
polohy
.
Voda kvapká zo žehliacej plochy,
keď je žehlička odpojená zo siete
alebo odložená.
Posuvný ovládač naparovania je v polohe
.
Dajte posuvný ovládač naparovania do
polohy
.
Žehličku ste položili do vodorovnej
polohy, pričom v zásobníku na vodu
zostala voda.
Vyprázdnite zásobník na vodu.
Kontrolné svetlo SmartLight má
namiesto modrej jantárovú farbu.
Toto jantárové svetlo vás upozorňuje na
to, aby ste zo zariadenia odstránili vodný
kameň.
Odstráňte vodný kameň pomocou funkcie
Calc-Clean (pozrite si časť
).
Kontrolné svetlo SmartLight
pomaly pulzuje namodro.
Režim automatického bezpečnostného
vypnutia je aktívny. Žehlička sa prepla do
pohotovostného režimu.
Pohnite žehličkou, čím ju opäť aktivujete.
Žehlička sa začne znova zohrievať.
Keď začne kontrolné svetlo SmartLight
neprerušovane svietiť, pokračujte v žehlení
(pozrite si časť
).
Počas žehlenia vychádza z
otvorov v žehliacej ploche
znečistená voda a nečistoty.
Tvrdá voda s nečistotami alebo chemikálie
spôsobili usadeniny vo vnútri žehliacej
plochy.
Odstráňte vodný kameň raz alebo viackrát
pomocou funkcie Calc-Clean (pozrite si
časť
).
Žehlička je pripojená do siete,
ale žehliaca plocha je studená.
Pravdepodobne je prerušený kontakt.
Skontrolujte sieťový kábel, zástrčku a
sieťovú zásuvku.
Žehlička nevytvára žiadnu paru.
V zásobníku na vodu nie je dostatok vody.
Naplňte zásobník na vodu (pozrite si
časť
).
Posuvný ovládač naparovania je v polohe
.
Nastavte posuvný ovládač naparovania do
polohy
.
Žehlička ešte nie je dostatočne zohriata
na vytváranie pary.
Počkajte, kým kontrolné svetlo SmartLight
neprestane blikať a začne svietiť
nepretržite.
Žehlička nevytvára prídavný
prúd pary.
Funkciu prídavného prúdu pary ste
používali príliš často v priebehu veľmi
krátkeho času.
Pokračujte v žehlení v horizontálnej
polohe a predtým, ako znovu použijete
funkciu prídavného prúdu pary, chvíľu
počkajte.
Žehlička ešte nie je dostatočne zohriata
na vytváranie prídavného prúdu pary.
Počkajte, kým kontrolné svetlo SmartLight
neprestane blikať a začne svietiť
nepretržite.
Počas žehlenia padajú na žehlenú
látku kvapky vody.
Nezatvorili ste správne veko zásobníka
na vodu.
Zatlačte na veko, až kým nebudete počuť
cvaknutie.
Žehlíte, keď bliká kontrolné svetlo
SmartLight.
Pred žehlením počkajte, kým nezačne
kontrolné svetlo SmartLight svietiť
nepretržite.
Do zásobníka na vodu ste pridali
chemikáliu.
Zásobník na vodu vypláchnite a do vody
v zásobníku nepridávajte žiadne parfumy
ani chemikálie.
Žehlička zanecháva na odeve
lesklé plochy alebo iné stopy.
Povrch, ktorý ste žehlili, nebol rovný,
pretože ste napríklad žehlili švy alebo
záhyby odevu.
Žehličku je bezpečné používať na žehlenie
všetkých druhov oblečenia vhodného na
žehlenie. Lesklé plochy a stopy sú dočasné
a stratia sa, keď odev vyperiete. Nežehlite
látku cez švy ani záhyby. Taktiež môžete
na dané miesto položiť bavlnenú tkaninu
a zabrániť tak tvorbe stôp na švoch a
záhyboch.
Образец