Philips GC4912 скачать инструкцию по эксплуатации (Страница 30 из 36)

Языки: Русский
Страницы:36
Описание:Паровой утюг
На сайте можно просмотреть полную версию документа и скачать его в формате PDF.
Страница 30 из 36
30
Težava
Možni vzrok
Rešitev
SL
Likalnik ne odstranjuje gub.
Med likanjem ni pare.
Napolnite zbiralnik za vodo in nastavite
drsnik pare na
.
Ko likalnik ni priklopljen ali kadar
je shranjen, iz likalne plošče
kaplja voda.
Drsnik pare je nastavljen na
.
Nastavite drsnik pare na
.
Likalnik ste postavili v vodoraven položaj,
v zbiralniku za vodo pa je še ostalo nekaj
vode.
Izpraznite zbiralnik za vodo.
Lučka SmartLight je oranžna
namesto modra.
Oranžna lučka vas opominja, da je treba iz
aparata odstraniti vodni kamen.
Opravite postopek za odstranjevanje
vodnega kamna (glejte
).
Lučka SmartLight je modra in
počasi utripa.
Vklopljen je varnostni samodejni izklop.
Likalnik se je vklopil v stanje pripravljenosti.
Premaknite likalnik, da ga ponovno
vklopite. Likalnik se začne ponovno
segrevati. Začnite likati, ko lučka
SmartLight stalno sveti (glejte
).
Iz likalne plošče uhajajo delci
nečistoče in umazana voda.
Zaradi trde umazane vode ali kemikalij so
v likalni plošči delci nečistoče.
Enkrat ali večkrat opravite postopek za
odstranjevanje vodnega kamna (glejte
).
Likalnik je priključen na
električno omrežje, vendar je
likalna plošča hladna.
Težava je v povezavi.
Preverite omrežni kabel, vtikač in stensko
vtičnico.
Likalnik ne oddaja pare.
V zbiralniku za vodo ni dovolj vode.
Napolnite zbiralnik za vodo (glejte
).
Drsnik pare je nastavljen na
.
Nastavite drsnik pare na
.
Likalnik še ni dovolj vroč, da bi proizvajal
paro.
Počakajte, da lučka SmartLight preneha
utripati in začne svetiti.
Likalnik ne oddaja pare.
Funkcijo za izpust pare ste v kratkem
obdobju uporabili prevečkrat.
Nadaljujte z likanjem v vodoravnem
položaju in pred ponovno uporabo
funkcije za izpust pare malo počakajte.
Likalnik še ni dovolj vroč, da bi oddajal paro.
Počakajte, da lučka SmartLight preneha
utripati in začne svetiti.
Vodne kapljice med likanjem
kapljajo na tkanino.
Pokrova zbiralnika za vodo niste pravilno
zaprli.
Pritisnite pokrovček, da zaslišite klik.
Likate, ko lučka SmartLight utripa.
Pred likanjem počakajte, da lučka
SmartLight stalno sveti.
V zbiralnik za vodo ste dodali kemikalijo.
Sperite zbiralnik za vodo in ne dodajajte
parfuma ali druge kemikalije.
Po likanju je na oblačilu viden sijaj
ali odtis likalnika.
Površina za likanje ni bila ravna, ker ste na
primer likali čez šiv ali pregib oblačila.
Z likalnikom lahko varno likate vsa oblačila,
ki so primerna za likanje. Sijaj ali odtis ni
trajen in bo izginil po pranju oblačila. Ne
likajte čez šive ali pregibe. Na površino za
likanje lahko tudi položite bombažno krpo,
da preprečite odtise.
Образец